Välj en sida

Vinstmarginalbeskattning

Vad menas med Vinstmarginalbeskattning?

Att tillämpa vinstmarginalbeskattning är att på ett särskilt sätt beräkna moms inom företag som driver handel med antikviteter, konstverk och begagnade varor och även vissa företag som erbjuder olika former av resetjänster. Man beräknar vid vinstmarginalbeskattning, differensen mellan försäljningspris och inköpspris med momsavdrag. Denna term förkortas VMB och är känd i hela EU.
Momsen beräknas alltså på skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris, det vill säga marginalen, och hela syftet med vinstmarginalbeskattning är att undvika dubbelbeskattning när säljaren inte haft möjlighet att dra av ingående moms vid inköpet. Denna metod tillämpas också av reseföretag som säljer tjänster till icke-beskattningsbara privatpersoner. VMB kan beräknas för varje vara eller för en samling varor.

Normalt VMB och förenklat VMB

Vid det normala VMB beräknar du vinstmarginalen och beskattningsunderlaget för varje enskild vara. Då får du inte kvitta vinst mot förlust som är möjligt i förenklad VMB. Normalt VMB är också kallat för huvudmetoden eller den individuella metoden. Beskattningsunderlaget vid normal VMB är 80% av marginalen när momssatsen ligger på 25%.
Förenklat VMB tillämpas när man inte vet priset på en enskild vara i en samling, som exempelvis en frimärkssamling eller en hop med silverbestick o.s.v. I detta fall beräknas momssatsen för hela samlingen och inte för varje enskild produkt som i det vanliga VMB. Då tittar du istället på de totala försäljnings- och inköpssiffrorna under en redovisningsperiod.
[dt_vc_list]

  • Vinstmarginalbeskattning används vid försäljning av konstverk, begagnade varor, förmedlande av resetjänster och antikviteter m.m
  • VMB får tillämpas vid köp och försäljning inom EU, när säljaren inte är momsregistrerad eller när denne har valt att använda sig av VMB, eller när du köpt varan med målsättningen att sälja den vidare.
  • VMB eller förenklad VMB betyder att vinstmarginalen beskattas

[/dt_vc_list]

Vad innebär det om varan säljs med förlust?

Om du säljer en vara med förlust kan du räkna med att beskattningsunderlaget blir lika med 0. Detta eftersom förluster inte får avräknas mot vinst vid nästa försäljning. Vid förenklad VMB får också förluster kvittas mot vinster när varorna innehåller samma skattesats under en redovisningsperiod.

Hur bokförs VMB?

Vanligtvis sker bokföringen av vinstmarginalbeskattning på särskilda konton i bokföringen som är avsedda just för VMB. Inköpen av varor som omfattas av VMB bokförs vanligtvis i kontogrupp 42 medans försäljningen bokförs i kontogrupp 32. Positivt beskattningsunderlag redovisas i grupp 32 och negativt i grupp 42. Detta gäller både vanlig VMB och förenklad VMB.

Finns det någon vara där VMB inte tillåts?

Ja, motorfordon gäller inte den förenklade vinstbeskattningsmarginalen, såvida du inte hade tänkt dig att köpa begagnade fordon för att sedan stycka upp det och sälja delarna. Dock kan de omfatta vanligt VMB men det är viktigt att kunna bevisa med säljaren är. Silver, guld och ädelstenar utgör också undantag.

Har jag någon valfrihet beträffande tillämpning av VMB?

Ja, du är inte tvungen att använda dig av vinstmarginalbeskattning om du inte vill. Då använder du de vanliga momsreglerna och tar ut moms på hela försäljningspriset istället. Detta är till exempel mer fördelaktigt om köparen av varan är näringsidkare och själv har rättigheten att lyfta momsen.

VMB låter krångligt. Är det det?

Ja, till en viss del kan du som anser att dessa metoder är lite opraktiska, ha helt rätt. Det svåra är inte uträkningen, utan att hålla koll på de varor och deras inköpspriser som innefattas av VMB, samt hålla reda på den fulla momsen vid varor där VMB inte är aktuellt.