Välj en sida

Vinstmarginal

Vad menas med Vinstmarginal?

För att ta reda på företagets vinst i förhållande till dess omsättning, så anges oftast vinstmarginal som ett viktigt nyckeltal. Vinstmarginalen är ibland beräknad före skatt och räntekostnader är därmed ännu inte avdragna. Det finns således två metoder att använda.

  • Resultat före kostnader / omsättning
  • Resultat efter skatt / omsättning
Vinstmarginalen är lite klurig, då det ofta krävs andra mått och nyckeltal för att mäta lönsamheten i verksamheten. Den tar nämligen ingen hänsyn till prestationer eller finansieringar som gjorts under året. Därför används vinstmarginalen främst för analysering av konkurrenter eller för att se över hur framgångsrika vissa branscher är. Hög vinstmarginal är ofta ett gott tecken.

Tips på att förbättra din vinstmarginal

De flesta företag strävar efter att få så hög vinstmarginal som möjligt. Dock är en högre siffra ibland lite missvisande, eftersom allt beror på hur belånat företaget är. Stora ränteskulder tar upp en stor del av vinstmarginalen, och kvar blir därför inte lika mycket som man önskat.
Förbättringen av vinstmarginalen sker endast om man minskar sina kostnader och ökar intäkterna. Detta kan göras genom att grundligt se över vad som kan offras och hur försäljningen kan boostas. Många experter menar att de små kostnaderna är farligare och skjuter i höjden betydligt lättare än de större. Man bör också se upp med för mycket rabatter.
  • Vinstmarginalen mäter hur mycket av omsättningen som går till räntekostnader och till företagets vinst.
  • En vinstmarginal är främst till för analyser av marknader, eftersom det fordras andra mått för att se hur stor företagets reella vinst faktiskt är. Vinstmarginalen avser inte prestationer och finansieringar som gjorts.
  • Formeln för att beräkna vinstmarginalen är: (Försäljning – Kostnader) / Försäljning = Vinstmarginal

Räcker det med att öka intäkterna för en bättre vinstmarginal?

Ibland kan det vara så, men oftast är det kostnaderna som står för själva förbättringen. En ökad omsättning kan samtidigt ge företaget fler skulder och på så sätt, till och med minska vinstmarginalen. Det gäller att ha kontroll över både intäkter och kostnader för en framtida förbättring.

Kan jag få bruttovinstmarginal och nettovinstmarginal förklarat?

Självklart! Bruttovinstmarginalen kan också kallas bruttoprocent och avser den sammanlagda omsättningen av varor och/eller tjänster, minus inköpsvärdet för alla sålda varor/tjänster.

Nettovinstmarginal eller snarare nettomarginalen är den procent som blir kvar när alla kostnader är avräknade, förutom bolagsskatten. Detta är ett viktigt lönsamhetsmått som dock måste kompletteras med andra mått.

Vilka andra lönsamhetsmått bör tillämpas?

Förutom vinstmarginalen som i stor grad hellre används för att analysera konkurrenter och branscher, så bör man tillämpa andra nyckeltal för komplettering. Täckningsgraden är ett viktigt mått, rörelsemarginalen ett annat. Räntabiliteten, soliditeten och inte minst skuldsättningsgraden bör vara några lämpliga övervakningsindikatorer för att se över sitt företag.

Vad är en bra respektive dålig vinstmarginal?

Olika branscher har olika förutsättningar och får således en lägre respektive högre vinstmarginal. Detaljhandeln är en av de branscher där vinstmarginalen är som lägst, ca 2-4%. Fastighetsbranschen och läkemedelsbranschen har de högsta vinstmarginalerna som kan överstiga 20%. Har man en vinstmarginal på över 30%, räknas detta som otroligt bra.

Hur ska man titta på företagets vinstmarginal vid aktieinvestering?

Människor som köper aktier, tittar ofta på företagets vinstmarginal för att se om det är värt att investera eller inte. Det man då bör göra är att titta tillbaka historiskt sett på föregående vinstmarginaler och se om de stigit eller minskat. Högre vinstmarginal tenderar ofta i ökad aktiekurs.