Välj en sida

Utmätning

Vad innebär Utmätning?

Utmätning betyder att man tar något du äger eller delar av din inkomst för att betala den skuld du inte själv betalat i tid. Detta görs genom att en borgenär ber Kronofogdemyndigheten ta in skulden genom utmätning. Om det man utmätt inte går att sälja lämnas egendomen tillbaka.
Den egendom som ska utmätas måste ha ett värde så att det går att sälja. Det måste också givet tillhöra den betalningsskyldige (gäldenären). Skulle din sambo äga något som finns i din bostad måste det kunna bevisas. Man tar inte egendom som är viktig för den betalningsskyldiges uppehälle så som kläder eller glasögon.

Utmätning för företag

På samma sätt som för privatpersoner kan även företag bli tvungna att utmätas för att betala företagets skuld. Då kollar man först på vad företaget har för tillgångar. Sedan beslutas vilka egendomar från företaget man tar för utmätning. Egendomen som utmäts ska kunna säljas och ha ett ekonomiskt värde.
Det som kan utmätas är överskott på skattekontot, då tas dom pengarna. Är någon skyldig företaget pengar utmäter man den fordringen. I vissa fall utmäter man också fastigheter som företag äger om det är vad som behövs för att betala skulden. Därför viktigt att beakta att utmätning kan ske både för företag samt privatpersoner.
[dt_vc_list]

  • Utmätning kan göras såväl för privatperson som för företag. Det är inte stor skillnad men kraven ser lite annorlunda ut.
  • Har man som privatperson ingen egendom av värde kan Kronofogdemyndigheten ta en del av inkomsten varje månad.
  • Om egendom som utmäts inte går att sälja återlämnas detta både till privatpersoner och till företag.

[/dt_vc_list]

Hur går en utmätning till?

Kronofogden får in en ansökan om att hjälpa att driva in skulden. Då utreds vilka tillgångar den betalningsskyldige har som går att utmäta. Det görs genom att fråga myndigheter eller företag, eller så kommer fogden till din bostad och gör en förrättning. Det som blir utmätt säljs sedan på auktion eller anbud.

Vad kan utmätas för privatperson?

Det som kan utmätas är beroende av vad du själv behöver för ditt eget uppehälle. Men det som oftast utmäts är kontanta medel, om du ska få tillbaka skatt, fonder eller aktier. I vissa fall beslutas det att man tar delar av din inkomst direkt till att betala skulder, så kallad lönteutmätning.

Vad händer om det inte går att sälja egendomen som utmäts?

Om Kronofogdemyndigheten inte får sålt den egendom som utmäts så prövar man ytterligare en gång. Det säljs antingen via aktion via Kronofogdemyndigheten eller via ett anbud. Om det ändå efter flera försök inte går att sälja lämnas egendomen tillbaka.

Kan min fastighet bli utmätt?

Ja det går, men det försöker man undvika så långt man kan. Vanligast är att den blir utmätt om du inte betalar lånen du pantsatt på bostaden. Då måste såklart fastigheten ge vinst vid försäljning där man också räknar in omkostnader som en försäljning kostar.

Jag tycker utmätningen är felaktig, vad gör jag då?

Både privatpersoner och företag kan överklaga en utmätning om man anser den vara felaktig. Du begär rättelse hos Kronofogdemyndigheten eller går direkt till domstol. Din överklagan måste vara skriftligt skickad till tingsrätten eller kronofogden och måste ha inkommit senast 3 veckor efter att du tagit del av utmätningen.