Välj en sida

Utgående moms

Ett företag hanterar löpande den moms som finns, både vad gäller den moms som associeras med inköp och försäljning. Man skiljer här på momsfritt, ingående moms och utgående moms. Den ingående momsen handlar om de utgifter som företaget har, medan utgående moms gäller företagets inkomster från försäljning av varor och/eller tjänster.

Balansering av momsen

Som företagare är det viktigt att hålla koll på vilken typ av moms som ska användas vid varje givet läge. Arbetar man dock med någon form av automatiserad bokföring så håller bokföringsprogrammet reda på vilken moms som ska användas. Detta blir ett underlag till momsredovisningen som ska in till Skatteverket.

Utgående moms – sammanfattning

Utgånde moms

  • Företagaren har momsfritt, utgående moms och ingående moms att skilja på
  • Den utgående momsen rör företagets inkomster från försäljning av varor eller tjänster
  • Bokföringsprogrammen håller reda på vilken typ av moms som gäller i varje enskilt fall
  • Arbetet med momsen i bokföringen blir till underlag för redovisningen till Skatteverket

Utgående moms i bokföringen

Den utgående momsen behöver man sällan själv hålla reda på, utan detta ska skötas av det bokföringsprogram som man använder sig av. De flesta bokföringsprogram har inbyggd funktionalitet för momsen, så att man lätt kan beräkna den summa (skillnaden mellan ingående och utgående moms) som ska anges vid momsredovisningen.

När ska du betala in moms?

Som ett resultat av momsberäkningen som görs för varje given momsperiod, som oftast är månadsvis eller per kvartal, får man fram om man ska betala in moms till Skatteverket – eller om man istället får tillbaka pengar. I det senare fallet sätts summan in på företagets skattekonto.

Beräknad skillnad ingående och utgående moms

När beräkningen av momsen gjorts för den givna perioden står det klart om det ska betalas in en summa till Skatteverket eller inte. Är den ingående momsen större än den utgående momsen får företaget pengar tillbaka, i annat fall ska underskottet betalas in till Skatteverket.

Ingen kostnad

Momsen är ingen kostnad för företagaren; det är bara något som ska redovisas för att det ska bli korrekt med balansen mot företagets skattekonto. Det är istället slutkonsumenten som får betala den moms som ska in till staten. Företaget får helt lyfta momsen från de inköp som görs.

Handel med andra EU-länder

När du säljer varor till ett annat EU-land ska inte köparen behöva betala någon moms, förutsatt att köparen meddelat dig företagets VAT-nummer. I redovisningen bokförs istället en så kallad fiktiv moms (som blir utgående, eftersom det handlar om försäljning), som beräknas på värdet av de varor du sålt till din kund.

Betala in till Skatteverket

För företagaren är det viktigt att hålla på reda de datum som gäller för att deklarera moms och annat till Skatteverket. Momsen ska som regel deklareras mellan 10 till 14 dagar in i månaden; här gäller det att kolla på Skatteverkets hemsida vilka datum som gäller för varje månad.