Välj en sida

Tjänstepension

Att planera för sin pension är väldigt viktigt, även om det är långt kvar dit. Det är viktigt att räkna och se över varifrån pensionen sparas. Flertalet arbetande människor har tjänstepension, en del av inkomsten sparas till pensionen från företaget. Men en liten andel av alla arbetare har ingen tjänstepension.

Tjänstepension med kollektivavtal

För den som inte är insatt är det ej lätt att veta om det sparas till tjänstepension eller inte via företaget. För företag som är anslutna till kollektivavtal så sparas en del av inkomsten till tjänstepensionen. Detta är förmånligt och något som alla företag bör se över för att erbjuda sina anställda.

Tjänstepension – en del av pensionenTjänstepension

En attraktiv arbetsgivare sparar en del av inkomsten för sina anställda till deras pension.

  • Pension börjar att betalas ut från 65 års ålder
  • Alla arbetsverksamma i Sverige får en grundläggande pension
  • Flertalet som arbetar får en tjänstepension
  • En liten andel har ingen tjänstepension via sin anställning

Utan kollektivavtal

Med ett kollektivavtal så sparas en del av inkomsten till tjänstepension, men även utan ett kollektivavtal är det möjligt att erbjuda pensionssparande till sina anställda. Det är möjligt att teckna ett pensionsavtal till sin anställde så att en del av dennes inkomst automatiskt sparas till pensionen inför framtiden.

Egen företagare

En stor andel av anställda arbetare har tjänstepension, något som är bra att erbjuda sina anställda som en förmån. Som egen företagare dock så sparas ingenting till pensionen. Det är där viktigt att ha ett eget sparade istället för tjänstepension för att kompensera det bortfallet till den totala pensionen.

Förmån till anställda

Om företaget saknar kollektivavtal så är det viktigt som företag att ändå visa sig seriös inför sina anställda. Genom att teckna pensionsavtal med sina anställda ger detta en förmån och som arbetsgivare ses dessa då som seriösa. De som ej tecknar pensionsavtal riskerar att få missnöjda anställda.

Tjänstepension i olika nivåer

Det kan sparas i olika nivåer till tjänstepensionen från företag. De som har kollektivavtal följer dessa, för dem som saknar kollektivavtal kan nivåerna skilja sig åt. Det är viktigt att företaget sätter dessa på en rimlig nivå för att de anställda skall känna att företaget är en seriös aktör på marknaden.

Ansvarig på företaget

Som företag är det viktigt att ha en anställd som har extra koll på dessa viktiga delar, det kan vara en personalansvarig som är insatt i de olika avtalen. Att kunna svara på frågor från sina anställda kring olika avtal, pensioner och försäkringar är viktigt, lika viktigt för företaget som för anställda.

Pension i olika delar

Pensionen består av olika delar, en grundläggande del som alla som arbetar får, men även genom tjänstepension och eget sparande. Därmed är tjänstepensionen en viktig del och något som det är viktigt för företag att ha bra och förmånliga avtal till, både för företagets skull och för de som är anställda.