Välj en sida

Tjänstebil

En tjänstebil innebär i princip alla bilar som en anställd har tillgång till, oavsett ifall den enbart används i tjänsten eller även privat. Många företag erbjuder tjänstebilar som en särskild förmån för sina anställda. Detta kan bland annat vara för tjänster som innefattar många resor, då en tjänstebil kan vara en klar fördel.

En tjänstebil kan vara en fördel för både anställda och företaget

Samtidigt som anställda får ett förmånligt färdmedel så kan tjänstebilar vara enklare för företag att tillhandahålla jämfört med att exempelvis hantera milersättningar och liknande administrativa hanteringar. Andra förmåner som hör ihop med tjänstebil kan exempelvis vara traktamenten för mat och logi vid tjänsteresor.

Sammanfattning

 • Tjänstebilar tillhandahålls av en arbetsgivare.
 • En tjänstebil innefattar alla typer av bilar som kan nyttjas av anställda oavsett ifall de även används för privat bruk.
 • Ifall en bil ska ingå som förmån i en tjänst bestämmer en arbetsgivare.
 • En tjänstebil som nyttjas vid endast få tillfällen privat är skattefri.

Drivmedel för tjänstebil

Vem som betalar för drivmedel för en tjänstebil kan beror på flera faktorer. Ibland kan arbetsgivare betala för drivmedel enbart för körning i tjänsten och ibland även för den privata körningen. Det är dock ovanligt att den anställde står för drivmedel för körning i tjänsten. Ett företag behöver nämligen inte betala arbetsgivaravgift på bensinförmånen.

Körjournaler för tjänstebilar måste alltid fyllas i av föraren

Dessa körjournaler skickas sedan in till Skatteverket. Det står i lagen att det måste bevisas hur en bil har använts för att sedan kunna räkna ut förmånen för drivmedel som ska betalas, samt bilförmånens beskattning. Detta avgörs genom noggrant ifyllda körjournaler.

Skattefritt eller skatteplikt?

Vad kan vara skillnaderna mellan ifall avgifterna för en tjänstebil är skattefria eller skattepliktiga? Är en bilförmån skattepliktig så kan en anställd behöva betala mer i skatt än innan. Den kan dock även vara skattefri, vilket innebär att inga kostnader utgår. En arbetsgivare betalar mer i arbetsgivaravgift beroende på hur mycket bilförmånen är värdefull.

Fördelar med tjänstebil för anställd

 • En tjänstebil är ofta billigare än att ha en egen bil privat som även körs i arbetet.
 • Allt man betalar är en fast kostnad, en gång i månaden.
 • Ofta kan man själv välja vilken bil man vill ha.
 • Många företag prioriterar att ha miljövänliga bilar.

Fördelar med tjänstebil för företag

Tjänstebil

 • Att tillhandahålla tjänstebilar till anställda som reser mycket i tjänsten är ofta mer ekonomiskt.
 • Det går att välja mellan att leasa tjänstebilar eller att inhandla dem.
 • Att ha bilar som är miljövänliga är ofta billigast.
 • Det mesta är avdragsgillt, exempelvis GPS:en eller servicen för bilen.

Nackdelar – allmänt

 • Det kan innebära mer administration och större hanteringskostnader för företag än väntat.
 • För de som inte behöver köra mycket i tjänsten kan förmånen bli dyrare än med en privat bil.
 • För anställda så minskar kapitalet i tjänstepensionen eftersom det är en summa som dras av från lönen varje månad.