Välj en sida

Sysselsatt kapital

Vad menas med Sysselsatt kapital?

Ett företag kan ha flera olika typer av kapital, och just sysselsatt kapital är det kapital som lånats ut av andra långivare, som exempelvis banker, men det kan också ha lånats ut av ägarna i företaget. Det man sedan får tillbaka är räntor, respektive utdelning. Sysselsatt kapital räknas som en tillgång i företaget.

Det sysselsatta kapitalet är ett viktigt nyckeltal och det förekommer också när man vill beräkna lönsamhet i form av räntabilitet. Man beräknar det sysselsatta kapitalet på följande sätt:

  • Formel: De totala tillgångarna – räntefria skulder = det sysselsatta kapitalet

Räntefria skulder är t.ex. räntefria krediter eller en uppskjuten skatteskuld, vilket inte medräknas i det sysselsatta kapitalet.

Så är sysselsatt kapital relevant

Det sysselsatta kapitalet eller arbetande kapital som det också kallas, är relevant i den mån ett företag vill se hur mycket av det totala kapitalet som används i företaget. Sysselsatt kapital används också som ett av de mått för att mäta och kontrollera verksamhetens avkastning.
Det är samtidigt relevant för både investerare och kreditgivare, eftersom sysselsatt kapital är en del, vars avkastning är betydelsefull. Genom att analysera avkastningen eller räntabiliteten, så kan företaget bestämma var placeringen av pengar bör ske. Med andra ord kallas det kapitalallokering och det är viktigt för att fördela sina risker.
  • Sysselsatt kapital är det kapital som företag eller banker lånar ut och som återkommer till företaget i form av utdelning eller räntor.
  • Sysselsatt kapital kan vara lite missvisande då det egentligen inte har något med sysselsättning att göra.
  • Man tar inte med räntebärande skulder i formeln för att beräkna det sysselsatta kapitalet.

Varför är det sysselsatta kapitalets räntabilitet viktigt?

Genom att beräkna räntabiliteten eller avkastningen, så kan man se hur olika investeringar och lån givit resultat. Man kan på så sätt ta viktigare beslut för en kommande framtid och kanske undvika vissa aktörer eller låna ut sina pengar till mer fördelaktiga sådana.

Hur beräknas räntabiliteten på sysselsatt kapital?

Eftersom avkastningen för sysselsatt kapital är viktig, så är det samtidigt värt att veta hur man beräknar denna. Formeln för avkastningen i detta sammanhang är: (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital = räntabilitet

Detta ska alltid beräknas före skatt, vilket är värt att upplysa om.

Vad är kapitalomsättningshastighet på sysselsatt kapital?

Ofta mäts kapitalomsättningshastighet för det totala kapitalet, men detta är också vanligt förekommande för det sysselsatta kapitalet. Med omsättningshastigheten kan man mäta effektiviteten på hur verksamheten investerar i något. Detta mått beräknas genom att ta nettoomsättningen i företaget och dividera det med det sysselsatta kapitalet.

Vad är fördelen med sysselsatt kapital?

Det finns naturligtvis både risker och fördelar med att ha ett sysselsatt kapital, men i grund och botten handlar det om att hitta nya vägar att investera på, och på så sätt gynnas av en god avkastning. Det kan således bli en buffert och samtidigt leda till nya marknader.

Ingår det egna kapitalet i sysselsatt kapital?

Ja, tillsammans med det kapital som långivarna tillhandahåller, d.v.s. räntebärande skulder, är det egna kapitalet något som ingår i det sysselsatta kapitalet. Dessa två komponenter utgör alltså sysselsatt kapital. Det sistnämnda (eget kapital) är ingenting som tagits externt för att bidra till annan investering, utan kommer från företagets egna tillgångar.