Välj en sida

Successiv vinstavräkning är vanligt vid uppdrag som löper över lång tid

Successiv vinstavräkning