Välj en sida

Substansvärde används som ett begrepp för att värdera ett företag.

Substansvärde