Välj en sida

Sociala avgifter

Sociala avgifter är något som alla arbetsgivare betalar för sina anställda i Sverige. Det finns en del som är lagstadgad som alla behöver betala. För år 2018 ligger denna nivå på 31,42 procent och räknas på lönen som den anställde får tillsammans med förmåner och andra skattepliktiga kostnadsersättningar.

Bidrag till samhället

Sociala avgifter betalas för att tillsammans utgöra den trygghet som finns i Sverige för de sociala systemen, bland annat till pensionen, sjukvården och till arbetslöshetsersättningen. Tack vare de sociala avgifterna kan det i Sverige även finnas goda villkor för nyblivna föräldrar som önskar föräldralediga med sitt barn.

De sju delarna av sociala avgifter

De lagstadgade sociala avgifterna består av sju delar:

  • Allmän löneavgift
  • Arbetsmarknadsavgift
  • Arbetsskadeavgift
  • Efterlevnadspensionsavgift
  • Föräldraförsäkringsavgift
  • Sjukförsäkringsavgift
  • Ålderspensionsavgift

Tillsammans utgör dessa delar den 31,42 procent av den anställdes lön som måste betalas in som sociala avgifter. Detta gäller för alla anställda inom Sverige för att bidra till det sociala skyddsnätet.

För egenföretagare

Sociala avgifter skall betalas in för alla som arbetar inom Sverige, det är en lagstadgad avgift som arbetsgivaren betalar in. För den som istället är egen anställd skall denna summa betalas in som egenavgifter. Egenavgifterna utgör samma procent som arbetsgivare betalar in för sina anställda, samma del gäller för alla yrkesverksamma.Sociala avgifter

Samlingsnamn

De sociala avgifterna är ett samlingsnamn för alla de sju delar som avgiften avser. Dessa delar och de sociala avgifterna gemensamt är en positiv del i samhället där alla bidrar till det sociala skyddsnätet. Med hjälp av detta så kan människor få hjälp när sjukdom inträffar och för att sedan ha bra stöd vid pensionen.

Ansluten till kollektivavtal

De sociala avgifterna som är lagstadgade betalar alla samma procentuella del av, för de som är anslutna till ett kollektivavtal kan extra utgifter tillkomma utöver de lagstadgade. De avgifter som kan tillkomma utöver kan vara avtalspensioner och även avtalsförsäkringar där de anställda har extra trygghet tack vare kollektivavtalet.

Sociala avgifter i världen

Runt om i världen kan det se olika ut med de sociala avgifterna. Det kan skilja sig mycket vad som är den grundläggande delen att betala och vad de olika delarna skall gå till. Det kan finnas olika lösningar beroende på vilken verksamhet som avses där det kan finnas olika lösningar.

Avgifter i Sverige

De grundläggande avgifterna är de samma som arbetsgivaren skall betala in för sin anställde, det som beräknas utifrån bruttolönen. Under åren så har det skett en skillnad i avgifterna, de sociala avgifterna har ökat något sedan en tid tillbaka men arbetsgivaravgifterna har under många år varit på ungefär samma nivå.

Utgift för företag

Som företag och arbetsgivare är det klokt att räkna ut vad en anställd kan kosta innan anställning sker. Det är sociala avgifter som betalas för varje anställd, men även semesterersättning och löner. Försäkringar är bra att teckna också för varje anställd. Med alla delar kan en uppskattad beräkning göras vad en anställd kostar.