Välj en sida

Skattejämkning

Summering

 • Skattejämkning innebär en förändrad beräkning av den preliminära A-skatten
 • Anställda som har flera arbetsgivare, folk som har bolån eller jobbar deltid kan ansöka om skattejämkning
 • Många sommarjobbare brukar ansöka om jämkning
 • Man ansöker då hos Skatteverket om man vill ha ett lägre avdrag
 • Beslutet lämnas sedan till arbetsgivaren
 • Ett högre skattebelopp kräver inget beslut

Skattejämkning innebär att en arbetsgivare gör ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad som normalt gäller i skattetabellen. En skattejämkning är ändring av den preliminära A-skatten. En del som har bolån, flera arbetsgivare eller kanske jobbar delvis under året, kan ibland välja att göra skattejämkningar. Fler arbetsgivare är nämligen ofta en orsak till restskatt.

Den skatt som betalas in varje månad från inkomsten är preliminär. Detta innebär att nettolönen kan vara mindre än den faktiskt borde, eller tvärtom, större än väntat. Det betyder att en anställd kan vara tvungen att betala restskatt. När man vet hur stor inkomst man kommer att tjäna kan man därför ansöka om jämkning.

Att ansöka om skattejämkning

Ansöker gör man genom att fylla i ett formulär på Skatteverkets hemsida och utifrån dessa uppgifter kan myndigheten ta ett beslut. Detta beslut ska sedan lämnas till arbetsgivaren som då vet hur stort avdraget ska bli eller om det ska dras ett extra belopp. Ändras sedan inkomsterna, lämnar man bara in en ny ansökan, närsomhelst.

Om man vill ansöka om skattejämkning kan man göra det genom Skatteverket. Efter beslutet är gjort kan arbetsgivaren göra avdrag, vilket då oftast rör sig om ett lägre sådant. Däremot om det ska innebära ett högre avdrag så behövs inget beslut från Skatteverket, utan den anställde ber då arbetsgivaren att dra ett extra belopp.

Tidigare var det möjligt att ha stående jämkning, vilket innebar att jämkningen gjordes automatiskt, år efter år, för den som hade ansökt om detta. Denna möjlighet togs bort vid årsskiftet 2018-19.

SkattejämkningMer eller mindre skatt?

Många tror att skattejämkning enbart betyder mer pengar över i plånboken och att man kan stoltsera med att betala mindre skatt, men riktigt så enkelt är det inte. Skattejämkning är nämligen till för att undvika restskatten. Många ungdomar jämkar och pensionärer som drabbas av kvarskatt då utbetalarna drar av för lite skatt.

Skattejämkning för ingående moms

Även företag kan ansöka om skattejämkning för ingående moms. Detta berör dem som har en blandad verksamhet d.v.s. delvis momspliktig och delvis inte, alternativt går från den ena varianten till den andra. Överlåtelse av anläggningstillgång såsom fastigheter eller förändrad användningsgrad kan bli ett skäl till jämkning.

Innebörd

När man har jämkning av ingående moms betyder det att man i efterhand ska öka eller minska den ingående momsen som man har eller inte har lyft. Detta beror på om man visste till vilken grad inköpet skulle komma till användning i det momspliktiga respektive det momsfria företaget. Jämkningsreglerna gäller inventarier såsom t.ex. maskiner och fastigheter.

Årlig jämkning/ett tillfälle

Man kan ansöka om årlig jämkning eller jämkning vid ett tillfälle. Detta beror på situationen. Jämkning vid ett tillfälle innebär att det sker på en gång och avser återstoden av korrigeringstiden efter eventuell överlåtelse eller ändrad användning. Det kan också ske årligen, vilket innebär en jämkning vid slutet av varje räkenskapsår.

Fem situationer där det är möjligt att skattejämka

 1. Ett skattesubjekt har flera arbetsgivare, och får lön från dessa. I denna situation är det vanligt att skattesubjektet betalar för lite i skatt: den arbetsgivare som betalar ut huvudinkomsten gör avdrag enligt skattetabell, övriga drar av 30 procent i skatt.
 2. Skattesubjektet arbetar inte hela året. Den som är föräldraledig eller studerar under större delen av året kommer att beskattas som om hen arbetade hela året, vilket innebär att skatteavdraget blir för stort. Genom att jämka blir mer pengar tillgängliga för löpande utgifter.
 3. Skattesubjektet har ett bolån. Den som har ett bolån kan göra avdrag på 30 procent av räntekostnaden på upp till 100 000 kronor om året. Den som jämkar sitt bolån kan få tillbaka dessa pengar månadsvis, istället för i en klumpsumma i samband med deklarationen. Genom att fylla i sin lön, samt hur mycket som betalas i ränta på bolånen varje månad, på Skatteverkets blankett kan den anställde sänka sin skatt, med en summa som motsvarar jämkningen för bolånen. Arbetsgivaren drar då av mindre skatt.
 4. Skattesubjektet är en pensionär. När pensionen betalas ut dras ofta för lite skatt, eftersom pengarna betalas ut från flera olika håll. Vissa utbetalare drar skatt enligt skattetabell, andra gör ett avdrag med 30 procent. Detta resulterar i att pensionären får betala kvarskatt, men det går att undvika genom att göra en skattejämkning.
 5. Skattesubjektet får ett avgångsvederlag. När ett avgångsvederlag ska betalas ut kan arbetstagaren ansöka om jämkning med hänvisning till reglerna om ackumulerad inkomst. Efter att Skatteverkets jämkningsbeslut har kommit kan arbetsgivaren dra rätt skatt på beloppet när det betalas ut.