Välj en sida

Skatt

Exakt hur ett företag beskattas beror på om det rör sig om ett aktiebolag eller enskild näringsverksamhet. Vi kommer i den här texten fokusera på generella skatteregler som gäller för alla typer av företag. I skattereglerna ingår moms och olika typer av avgifter som arbetsgivaravgifter med mera.

Skatt i korthet

Alla företag betalar skatt på den vinst de gör under året och den slutliga skatten räknas ut i och med årsdeklarationen som görs en gång per år. Som vinst räknas alla intäkter minus kostnader. För inköp till företaget görs avdrag för moms och inköpskostnad, slutliga avdrag räknas ut i samband med årsdeklarerationen.

SammanfattningSkatt

  • Skatt betalas på den vinst ett företag gör årligen.
  • Den slutliga skatten påverkas av en mängd olika faktorer som företagsform, antal anställda med mera och beskedet får man efter inlämnad årsdeklaration.
  • Företagets utgifter dras av från den slutliga skatten.
  • Slutlig skatt beräknas i årsdeklarationen. Momsredovisning sker regelbundet årligen och innefattar avdrag för ingående moms.

Preliminärskatt

Alla företag måste en gång per år göra en uppskattning av hur mycket de förväntas tjäna under kommande inkomstår. Den uppskattningen meddelas därefter till Skatteverket som utifrån det underlaget fattar beslut om debiterad preliminärskatt. Preliminärskatt betalas därefter in senast den 12:e varje månad till företagets skattekonto (första helgfria vardagen om datumet infaller på en helgdag).

Enskild firma, aktiebolag och delägare i aktiebolag

Den som driver en enskild firma deklarerar företagets inkomster i samband med den vanliga inkomstdeklarationen. Aktiebolag deklarerar årsresultatet i en separat deklaration för företaget. Den som är delägare i ett aktiebolag deklarerar för sin andel i företaget. Det är efter inlämnad årsdeklaration som Skatteverket meddelar vad den slutliga skattesumman blir.

Avdrag

Avdrag på skatten görs för alla utgifter som företaget har. Detta innefattar kostnader för fastigheter, inköp av material och för verksamheten inköp av nödvändiga tjänster. Avdrag för ingående moms redovisas löpande under kalenderåret i samband med mervärdesskattedeklarationen som lämnas in månads-, kvartals- eller årsvis beroende på företagets totala omsättning.

Som arbetsgivare

Om ditt företag har anställda måste du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket samt varje månad skicka in en arbetsgivardeklaration. I den redovisas de arbetsgivaravgifter och skatteavdrag som gäller varje anställd som företaget har. Arbetsgivardeklarationen lämnas in senast den 12:e varje månad och är en redovisning av föregående månad.

Skatten påverkas av många faktorer

Det finns en mängd olika regler som påverkar hur mycket företagets ska betala i skatt. Några av dem inkluderar avsättningar till periodiseringsfond, arbetsgivaravgifter, jobbskatteavdrag, pensionssparande för anställda med mera. För fåmansföretag, ett aktiebolag där inte fler än fyra personer har mer än 50% av aktierna, gäller särskilda regler.

Ansöka om F-skatt

Alla som vill driva ett företag måste ansöka om att bli godkända för F-skatt samt registrera sitt företag hos Bolagsverket. Ett företag får göra avdrag för utgifter det haft endast efter fullbordad bolagsregistrering. F-skattsedel går att få också för säsongsbaserade verksamheter, man betalar då företagsskatt endast under den årstid då företaget är aktivt.