Välj en sida

Sjuklön

Det är arbetsgivarens uppgift att betala ut sjuklön till sina anställda. Sjuklönen är den ersättning som de anställda får under de 13 första sjukdagarna. Skulle en anställd vara sjuk längre än så behöver arbetsgivaren inte fortsätta att betala ut några pengar, utan då är det sjukpenningen som tar över.

När ska sjuklön betalas ut?

En anställd har alltid rätt att få sjuklön från sin arbetsgivare från och med den första dagen som personen blev anställd på företaget. Om medarbetaren har en kortare avtalad anställningstid än en månad måste medarbetaren först varit anställt i minst 14 dagar för att sjuklön ska behöva betalas ut.

Sjuklön – sammanfattning

  • Sjuklön är den lön som betalas ut från arbetsgivaren från och med sjukdag 2 till sjukdag 14.
  • Sjuklönen utgör 80 % av den ordinarie lönen.
  • Sjukintyg kan krävas från dag 8 eller tidigare.
  • Sjukkontroller kan utföras av Försäkringskassan efter förfrågan från arbetsgivaren.
  • Under den anställdes första sjukdag behöver ingen sjuklön betalas ut.

Hur mycket ska jag betala?

Som arbetsgivare eller företagare med anställda är det viktigt att du har koll på hur hög ersättningen för sjuklön är. Du behöver inte betala dina anställda en full lön när de ej är närvarande, utan sjuklönen ligger på 80 % av den fullständiga lön som medarbetaren får.

Vilka krav finns på medarbetaren?

Det är inte bara du som arbetsgivare som har krav och regler gentemot dina anställda. Dina anställda har även krav gentemot dig. På sjukdag 8 ska medarbetaren kunna lämna över ett sjukintyg om sjukskrivningen ska fortsätta, men i vissa fall kan arbetsgivaren kräva intyg tidigare än så.

Behöver jag betala ut sjuklön vid deltid?

Det finns inga regler som reglerar hur mycket eller lite sjuklön som man ska betala ut. Om en heltidsanställd exempelvis är sjukskriven på 50 % så ska sjuklön alltså betalas ut för dessa timmar som den anställde förlorar på grund av sin sjukdom.

Vad är sjukkontroll?

En sjukkontroll får ej utföras av arbetsgivaren själv, men en sjukkontroll kan begäras genom Försäkringskassan. Vid en sjukkontroll kan Försäkringskassan besöka arbetstagaren, läkaren som utfärdat sjukintyget eller t.ex. göra en förfrågan hos arbetstagaren. Försäkringskassan får lämna ut uppgifter till arbetsgivaren gällande arbetsförmåga, men får ej lämna information om vilken sjukdom som arbetstagaren har.

Hur är det med karensdagen?

Som företagare ska du endast betala ut sjuklön till den anställde från och med sjukdag 2. Den första dagar som din medarbetare är sjuk räknas som en karensdag och ingen typ av ersättning utgår. Detta gäller oavsett vilken anställningsform som medarbetaren har eller vilken typ av befattning som gäller.

Registrera sjuklön – behöver man göra det?

Som företagare eller arbetsgivare måste du alltid se till att du registrerar och kan redovisa att sjuklön har betalats ut. Vilket program man använder sig av är väldigt individuellt, men beloppet ”sjuklön” ska alltid redovisas som kontant bruttolön på den kontrolluppgift som avser medarbetaren.