Välj en sida

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring ger ett skydd till den anställde vid sjukdom, både på kort och lång sikt. Det finns en allmän sjukförsäkring och denna ger 80 procent av inkomsten från dag två. Den första sjukdomsdagen på en sjukperiod kallas för karensdag, på karensdagen ges det ingen ersättning för. Den första sjuklönen ges från dag två av sjukperioden.

Inkomstbortfall

Den allmänna sjukförsäkringen ger en trygghet för alla anställda i Sverige. Denna finns till för att alla skall kunna ha råd att vara sjuka, än dock om ersättningen inte täcker hela den ursprungliga inkomsten till 100 procent. Detta ger även en trygghet om en längre sjukskrivning skulle inträffa för den enskilde.

Trygghet vid sjukdom

Det är viktigt att alla skall känna en trygghet när de är sjuka. En sjukförsäkring ger:

  • 80 procent ersättning av sin ordinarie inkomst upp till en viss gräns för den som har en större inkomst
  • Enbart en karensdag oavsett hur lång sjukperioden är
  • Efter dag 14 i sjukperioden är det Försäkringskassan som betalar ersättningen

Privat sjukförsäkring

Förutom den allmänna sjukförsäkringen så går det även att teckna en privat sjukförsäkring. Denna förstärker ersättningen och ger en extra trygghet i inkomsten vid en långvarig sjukskrivning. Som företag är det viktigt att gå igenom med den anställde vad som händer om denne skulle bli sjuk och vad som gäller.

Få högre sjukersättning

Det är möjligt att få en högre ersättning än 80 procent vid sjukfrånvaro. Genom att teckna en privat sjukförsäkring så kan inkomsten tillsammans motsvara cirka 90 procent av den ordinarie inkomsten. Med detta så finns det möjligheter för att alla skall kunna leva ett fullgott liv trots eventuell långtidssjukskrivning.

Sjukersättning från företaget

De första 14 dagarna så är det företaget som betalar ut sjukersättningen för den anställde. Den första dagen är alltid en karensdag. Det finns ett fåtal sjukdomar som gör att anställda kan ha fått läkarintyg på att en karensdag ej skall utgå, om ett sådant finns betalas sjuklön från första sjukdagen.

Återinsjuknande

Om den anställde blir sjuk inom fem kalenderdagar igen efter en sjukperiod så räknas denna sjukdag in i den föregående sjukperioden. Uppstår en sådan situation så skall inte en karensdag ges på nytt till den som insjuknat igen, utan det fortsätter räknas på den tidigare sjukdomsperioden och sjuklön uppgår till 14 dagar från företaget.

Teckna sjukförsäkring företag

Företag kan välja att teckna sjukförsäkringar via olika bolag. Som företag är det viktigt att se över vad företaget vill erbjuda sina anställda och att sedan där utefter finna en sjukförsäkring som är lämplig att teckna. Dessa förmåner är även viktigt att informera sina anställda om vad som gäller vid sjukfrånvaro.

Gruppförsäkring

SjukförsäkringNär det skall tecknas sjukförsäkringar för företag så är det värt att se över vad som erbjuds först. Beroende på hur många anställda företaget har så finns det olika erbjudanden. Vid större företag och fler anställda så finns det möjlighet till gruppförsäkringar som också ger ett lägre pris vid tecknande av detta.