Välj en sida

Sjukersättning betalas ut till den som p.g.a. exempelvis skada inte kan utföra ett arbete

Sjukersättning