Välj en sida

Sjukersättning

En sjukersättning är en ersättning för en person mellan 19-64 år som har svårigheter att utföra ett arbete på grund av funktionsnedsättning, skada eller någon form av sjukdom. Om det verkar troligt att en person aldrig mer kan kunna arbeta helt normalt igen, så kan alltså denne få sjukersättning, helt eller delvis.

Ålder

Man kan få hel sjukförsäkring från och med juli månad under samma år man fyller 19 år om man också var försäkrad i Sverige vid tidpunkten av sjukdomen. Från och med 30 års ålder kan man också få hel, en halv, tre fjärdedelars eller en fjärdedels sjukförsäkring med samma regler som gäller för yngre personer.

SammanfattningSjukersättning

  • Sjukersättning gäller för den som är sjuk, skadad eller funktionshindrad och inte kan arbeta normalt
  • Sjukersättning betalas ut av Försäkringskassan
  • Man måste ha varit försäkrad i Sverige när man blev sjuk för att få tillgång till sjukersättning
  • Ersättningen gäller mellan åldrarna 19-64 år
  • Beloppet beror på vilka inkomster man har haft

Såhär ansöker man

Det är den anställde eller privatpersonen själv som ansöker om sjukersättning från Försäkringskassan. Detta gör man via hemsidan med ett formulär som ska ifyllas. Det behövs också ett utlåtande från en läkare för att förklara situationen och i vissa fall kan man ytterligare behöva ett intyg från en av Försäkringskassans anlitade läkare.

Handläggare

Efter ansökningen så blir man kontaktad av en handläggare som går igenom vad som ska göras och som sedan ska fungera som kontaktperson. Det är viktigt att personen och handläggaren har kontinuerlig kontakt för att se hur allting följs upp samt om vissa uppgifter skulle saknas och behövas i efterhand.

Beslut

När allting är klappat och klart så får man i regel vänta ca 4 månader på beslut. Detta kan verka långvarigt och även lite oroväckande för stressiga själar. Dock har man hela tiden kontakt med sin handläggare. Blir beslutet positivt så får man utbetalningen mellan den 18:e och 19:e varje månad.

För dig som arbetsgivare

Det kan hända att du som arbetsgivare har en anställd som sedan insjuknar för gott eller som drabbas av en skada som inte riktigt kan åtgärdas. Det som händer då är att man måste vänta på beslutet om sjukersättning innan man skriftligen kan be den anställde att lämna arbetsplatsen.

Omplacering

Dock behöver man först ha sett till att ha vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att den anställde ska ha fått alla tänkbara chanser till att återvända. Detta kan inkludera omplaceringar, rehabilitering eller andra åtgärder som relaterar till arbetsmiljö osv. Ofta sker detta också i samråd med Försäkringskassan som du som arbetsgivare måste ha regelbunden kontakt med.

Kollektivavtalet

Regler vid sjukersättning framkommer alltid i kollektivavtalet om arbetsgivaren tecknar ett sådant. Ofta brukar sjukersättning betalas ut efter minst ett år efter pågående sjukskrivning om Försäkringskassan bedömer att personen inte mer kommer att kunna arbeta som vanligt. Många anställda har också andra sjukförsäkringar enligt kollektivavtalet som kompletterar en sjukersättning från Försäkringskassan. Detta bör arbetsgivaren informera om.