Välj en sida

SIE-format

Vad menas med SIE-format?

SIE-format är ett standardiserat filformat för att enkelt kunna byta ekonomisk data mellan olika typer av programvara. SIE står för Standard Import Export och har skapats för att kunna hantera att så många deklarations-, redovisnings-, löne- och analysprogram kommer från olika leverantörer. Tack vare filformatet kan de ändå utbyta data på ett enkelt sätt.
Ett populärt användningsområde för SIE-formatet är när företagare vill skicka ekonomisk data till sin revisor. Företaget och revisorn är inte tvingade att använda samma redovisningsprogram, utan det standardiserade formatet gör att revisorn får tillgång till all data och kan importera den till sitt egna program. Man slipper onödigt krångel som att behöva konvertera mellan olika filformat.

SIE-formatet har utökats och förbättrats

Sedan introduktionen under 1992 har standarden kontinuerligt utvecklats för att klara nya utmaningar. Det klassiska SIE-formatet finns i flera varianter kallade Typ 1 Årssaldon, Typ 2 Periodsaldon, Typ 3 Objektsaldon, Typ 4 Transaktioner, kända som SIE 1-4. Nyligen har också SIE 5 formatet lanserats som en vidareutveckling av de äldre formaten.
SIE-gruppen ansvarar för SIE-formatet. Det är en intresseförening som både administrerar och utvecklar SIE-standarden. Medlemmarna kommer från den svenska redovisnings- och revisionsbranschen, men även från andra branschorganisationer och från företag som utvecklar ekonomisk programvara. Man ser till att SIE-formatet är samordnat med Skatteverkets SRU-koder och BAS-kontoplanen, samt testar och certifierar olika program för SIE-formatet.
[dt_vc_list]

  • SIE-formatet är ett standardiserat filformat som förenklar överföringen av ekonomisk data mellan olika typer av programvara.
  • Användningen av SIE-format förenklar utbytet av data mellan olika program på samma dator, men kanske framför allt samarbetet mellan företag och deras revisor/redovisningsbyrå.
  • Filformatet finns i flera olika varianter och administreras och utvecklas av SIE-gruppen.

[/dt_vc_list]

Var kan jag läsa mer om SIE-formatet?

SIE-gruppen har en sajt som du kan besöka med adressen www.sie.se. Där hittar du en mer utförlig förklaring av standarden, hur den fungerar och hur SIE-gruppen arbetar för att utveckla den. Under ”Program” har de också en lista över godkända ekonomiprogram för SIE-formatet.

Vad är syftet med det nya filformatet SIE 5?

Först och främst ville man ha en mer modern filstruktur som är XML-baserad. XML är en standard för strukturerad data, oavsett tillämpningsområde. Ett annat problem var att äldre SIE-format hade etiketter på svenska. I SIE 5 har man sett till att använda engelskspråkiga etiketter.

Vilken nytta har företagare av SIE-formatet?

De flesta företag har någon form av samarbete med en revisor, eller anlitar med jämna mellanrum en redovisningskonsult. Förutom att enkelt kunna exportera data blir det också enklare att ta emot data. När ett utbyte kräver manuella justeringar finns alltid risken att den så kallade mänskliga faktorn leder till misstag.

Vilka använder SIE-formatet?

Formatet används väldigt brett, eftersom det handlar om en standard. Förutom revisorer och redovisningskonsulter, så använder även jurister filer i SIE-format i sitt dagliga arbete. Genom åren har olika varianter av SIE-formatet sett till att svenska företag och myndigheter kunnat spara enorma mängder tid och pengar, vilket lär fortsätta i framtiden.

Hur får jag tillgång till SIE-formatet?

Enklast är att använda programvara eller ett ekonomisystem som är godkänt och certifierat för SIE-formatet. Du kan se till att den programvara som köps in till företaget stödjer SIE-formatet, vilket också är det vanliga fallet för alla större leverantörer av ekonomisk programvara. Ett tips är att fråga företagets revisor om råd.