Välj en sida

Semestertillägg

Semestertillägg intjänas på all arbetad tid, oavsett om den anställde har timlön, månadslön eller någon form av rörlig lön. Några får semesterlönen utbetalad månadsvis och andra kan få den när semestern väl tas ut. Som företag är det viktigt att kunna svara på vad de anställda har för olika avtal och hur deras semesterlön utbetalas.

Semesterlön

Arbetande som har timlön, provisionslön eller annan form av rörlig lön kan få semesterlönen utbetalad vid varje löneutbetalning eller så betalas den ut i samband med varje löneutbetalning. Semesterlönen räknas på intjänad lön och är tolv procent. Vanligen räknas semestern ut under perioden 1 april till 31 mars nästkommande år.

Semesterregler

  • Alla som arbetar har rätt till semesterersättning
  • Semesterersättning kan utbetalas vid varje lönetillfälle eller när semestern tas ut
  • För arbetande med rörlig lön räknas semesterersättningen ut med tolv procent på intjänad lön
  • För arbetande med månadslön beräknas ett semestertillägg vid uttag av semestern
  • Riktlinjer kan skilja sig åt mellan olika företag, men alla får samma ersättning

Syfte med semestern

Semester behöver alla anställda ta ut årligen och denna är till för att återhämta sig. I och med detta betalas semesterlön och semesterersättning ut. Det beräknas olika beroende på anställningsform men i grund och botten får alla ut lika mycket i semesterersättning oavsett anställningsform och hur lönen utbetalas.Semestertillägg

Bättre ekonomiskt under semestern

Då syftet med semestern är återhämtning så ges ett semestertillägg ut, med anledningen att ha det lite bättre ekonomiskt för att underlätta återhämtning och avkoppling. För en anställd med månadslön räknas detta ut så att denne får samma ersättning som en timanställd med tolv procent i semestertillägg.

Semestertillägg med månadslön

För en arbetare som har månadslön så räknas semestertillägget ut med en viss procent beroende på vilket kollektivavtal denne arbetar under. Dessa kan skilja sig åt och det beräknas sedan på månadslönen. Några kollektivavtal ger ut ett högre semestertillägg än det lagstadgade och då beräknas det utifrån detta.

Olika tillämpningsregler

Semesterlagen skall följas kring beräkningar av semesterlön och semestertillägg, i denna finns angivet de procentuella tal som gäller. För de som har ett kollektivavtal så är det dessa regler som gäller och skall följas. I kollektivavtalen kan det skilja sig åt och några kan få mer i semestertillägg än andra.

Beräkning semesterlön

Innan år 2010 räknades det med tolv procent i semesterersättning för alla arbetande, detta oavsett anställningsform. Efter år 2010 så beräknas det istället utifrån anställningsform för att det skall bli så rättvist som möjligt i ersättningarna. Semesterlagen skall följas och i denna regleras det lika för alla oavsett anställning.

Utbetalning semesterlön

Enligt semesterlagen skall semesterersättningen utbetalas i samband med semester och inte i samband med den lön som utbetalas månadsvis, detta för att säkerställa att alla tar ut sin semester för att återhämta sig. Dock kan detta skilja sig åt också beroende på kollektivavtal och vad som regleras i detta.