Välj en sida

Rutavdrag

Vad menas med Rutavdrag?

Rutavdrag kan användas vid arbeten som flyttjänster, städ, barnpassning, omvårdnad, it-tjänster, trädgårdsarbete ect. För att kunna nyttja rutavdraget måste arbetet ske i eller i nära anslutning till bostaden där den som ska använda tjänsten bor. Den som utför arbetet måste också ha rätt till rutavdrag. Antingen ett företag med F-skatt eller anlita en person med A-skatt.
Du måste bo helt eller delvis i bostaden där tjänsten utförs, där ingår även fritidshus, stuga eller andelslägenhet som du äger eller hyr. Du kan också få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om det är du som har betalat för arbetet. Kolla också noga att utföraren och arbetet ger rätt till rutavdrag.

Att tänka på för företag vid rutavdrag

Viktigt att tänka på att det är företaget som utfört arbetet som ansöker om köparens rutavdrag och begär utbetalningen via Skatteverket. Det är utföraren som ska göra avdraget på arbetet i fakturan. Kolla också om den som köper en tjänst har använt hela rutavdraget redan eller delvis.
Det är viktigt att tänka på att det enbart är själva arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag. Varken material, resor, administration eller utrustning i samband med arbetet som utförs ger rätt till avdraget. Så räkna enbart ut tiden för själva arbetet. Det är dessutom även olika kriterier för de olika tjänster som ger rätt till rutavdrag.
[dt_vc_list]

  • Det är viktigt som köpare av en tjänst att veta om det du köper ger rätt till rutavdrag.
  • Som utförare är det du som ska göra avdraget på fakturan.
  • Kolla noga så att både utförare och kund har rätt till rutavdrag så att inga missförstånd uppstår när arbetet väl är utfört.

[/dt_vc_list]

Vilka tjänster ger rutavdrag?

Du kan få rutavdrag för tjänster som exempelvis

  • Barnpassning
  • It och data tjänster
  • Snöskottning
  • Trädgårdsarbete
  • Flyttjänster
  • Omsorgs tjänster som exempelvis hemtjänst

Det är viktigt att tänka på att de olika tjänsterna också har olika kriterier. Barnpassning exempelvis har enbart rätt till rutavdrag om barnet går högst i årskurs 7.

Vilka är kriterierna för att nyttja avdraget?

Kriterierna för rutavdrag är att du måste fyllt 18 år. Vara bosatt i Sverige eller betala minst 90 procent av din inkomst i Sverige. Du eller någon av dina föräldrar använder fastigheten helt eller delvis som bostad. Du måste även betala tillräckligt med skatt för att nyttja avdraget.

Vad är rutavdragets storlek?

Rutavdraget för dig under 65 år ligger på max 25 000 kr per person/år. För personer över 65 år får rutavdraget vara på max 50 000 per person/år. Båda kategorierna har rätt till 50 procent av arbetskostnaden. Har du mer än en bostad så finns inget maxbelopp på själva fastigheten.

Hur administreras Rutavdraget?

Du som köpare av en tjänst behöver inte göra mer än att kontrollera fakturan och betala de belopp du ska för tjänsten. Det är utföraren som räknar på avdraget och begär utbetalningen från Skatteverket. Om det sedan beviljas av Skatteverket fylls sedan beloppet automatiskt i din inkomstdeklaration.

Att tänka på

Det kan vara så att man behöver rätta till något i avdraget. Felaktigheter kan alltid uppstå därför är det viktigt att du kontrollerar.
Du får ett brev från skatteverket när det är beslutat att utföraren får utbetalning. Kolla så allt stämmer så som att du anlitat företaget och att fastighetsbeteckningen är korrekt.