Välj en sida

Rotavdrag

Vad innebär rotavdraget?

Rotavdraget infördes för att minska svartjobb i hantverksbranschen och för att skapa fler jobb. I korthet så går rotavdraget ut på att privatpersoner kan dra av max 50 000 kr per person och år på skatten när de anlitar exempelvis en snickare för att lägga ett nytt golv.
Rotavdraget är inte något bidrag och för dem som har låga inkomster och betalar väldigt lite i skatt så kommer rotavdraget inte att minska deras kostnad för att anlita hantverkare. Rotavdraget kan endast dras av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Det går alltså inte att minska t.ex kapitalinkomstskatten genom rotavdraget.

Rotavdragets betydelse för företagare

Det är endast privatpersoner som har rätt att utnyttja rotavdraget och för företag inom branscher så som t.ex bygg, måleri, gräv- och schakt så innebär det att de får fler uppdrag och därmed förhoppningsvis kan öka sin lönsamhet och att fler får en anställning som hantverkare.

Företaget måste begära att få rotavdraget utbetalat från Skatteverket senast den 31 januari året efter att betalningen från kunden har kommit in.

Det finns många specialfall när rotavdraget inte gäller, exempelvis så kan en närstående, t.ex ett syskon eller förälder inte utföra jobb. Läs mer om undantag på Skatteverkets webbplats.

Rotavdraget i korthet

 • Kan endast användas av privatpersoner.
 • Är ett skatteavdrag och inte ett bidrag vilket gör att bara de som betalar in skatt kommer att ha nytta av rotavdraget.
 • Gäller endast arbetskostnad och inte materialkostnader eller arbetskostnad som utförs i företagets lokaler.
 • Rotavdraget är som mest 50 000 kr per person och per år.

Vilka jobb gäller ROT-avdraget för?

Förkortningen ROT står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Det gäller t.ex inte vid bygget av en ny villa. Jobbet måste också ske hos privatpersonen och gäller därför exempelvis inte om du lämnar in ett par köksluckor för omlackering som sker i företagets lokaler. Endast arbetskostnaden omfattas av rotavdraget och inte materialkostnaden.

Gäller rotavdraget för tillbyggnader?

Rotavdraget kan användas för vissa tillbyggnader och på Skatteverkets hemsida kan du hitta detaljerade listor på vilka tillbyggnader som omfattas. Det krävs bland annat att huset är äldre än fem år och att större delen av det ursprungliga huset behålls. Tillbyggnaden måste vara i nära anslutning till ursprungshuset och får inte placeras fristående.

Hur ska fakturan med rotavdrag se ut?

 • Vem som gjort jobbet och vad för slags jobb.
 • Var och när jobbet har utförts.
 • Information om att F-skattebevis finns
 • Kundens personnummer.
 • Fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnumret.
 • Fördelningen av arbetskostnad, materialkostnad och resekostnad.
 • Belopp inklusive och exklusive moms.
 • Hur stort rotavdrag som har gjorts.

Gäller rotavdraget för bostadsrätter?

Ja, rotavdraget gäller även för arbete som utförs i bostadsrätter. Däremot gäller avdraget bara för sådant jobb som görs inne i bostaden. Ommålning av utsidan på ett fönster går det t.ex inte att få rotavdrag för medan rotavdraget gäller för ommålning av insidan av bostadens fönster.

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.