Ett företags rörelseresultat är summan som anges när man räknar ut differensen mellan intäkterna och kostnaderna före vinst och skatter. Därför brukar rörelseresultatet vara den första delen av en resultaträkning. Den slutliga brukar kallas för nettoresultat när vinst och skatter plus avsättningar är gjorda. Man använder begreppet både inom bokföringen och den finansiella analysen.

Enklare förklarat

Med andra ord är rörelseresultatet det resultat man får innan man har lagt till andra finansiella poster, dragit av skatt, bokslutsdispositioner osv. Man får dock vara uppmärksam på att detta är en första bild av företagets resultat och att det kommer att förändras när alla andra summor har dragits av.

Sammanfattning

Rörelseresultat

  • Rörelseresultat är det första resultatet i en resultaträkning
  • Det är intäkter minus rörelsekostnader innan skatt och vinst har gjorts
  • Den sista delen heter nettoresultat och är mer rättvisande av det riktiga resultatet
  • Man ska därför inte helt utgå från rörelseresultatet då höga kostnader kan ge negativt resultat
  • Rörelseresultatet visas i en resultaträkning eller i en resultatrapport

Fördelar med rörelseresultat

Tack vare rörelseresultatet kan man räkna ut andra viktiga nyckeltal såsom rörelsemarginalen. Denna anger hur stor procent av omsättningen som ska gå till att betala räntor och skatt eller som ska stå för eventuell vinst. Man brukar säga att ju högre marginal man har desto bättre mår verksamheten, vilket ju är naturligt.

Analys

Ett rörelseresultat är också bra för att göra en första analys av företaget. På så vis får man en överblick över verksamhetens prestationer och dess förbrukade resurser och de resultat som uppstår. Därmed kan man använda rörelseresultatet som ett första beslutsunderlag. Man bör också se över vilka belopp som sticker ut och vilka som är bestående.

Fällan

Rörelseresultatet är relevant av många olika anledningar. Dels kan man se hur försäljningsintäkterna har sett ut över en viss period samt hur kostnaderna är fördelade. Observera dock att ett positivt rörelseresultat inte alltid är menat att gå med vinst, eftersom räntekostnader och andra avdrag kan vara mer eller mindre höga och generera ett minusbelopp i slutändan.

Olika rörelseresultat

Trots att man ofta använder ordet röresleresultat rakt upp och ned, så förekommer det olika typer av rörelseresultat. Dessa brukar ha en viss bokstavskombination som härstammar från eneglskan. Man talar då främst om EBIT, EBITDA och EBITA. Dessa är mått på hur man bl.a har tagit med vissa poster eller inte.

EBIT, EBITDA och EBITA

EBIT är rörelseresultatet som kännetecknar intäkter minus rörelsekostnaderna, kort och gott. Det betyder “Earnings Before Interest and Taxes” och kan enkelt översättas med ett rörelseresultat före räntor och skatter. EBITA innebär ett resultat efter räntor, skatt och nedskrivningar. EBITDA är istället ett rörelseresultat före räntor, skatter men även nedskrivningar och amorteringar.

Vilket ska man välja?

Den typ av rörelseresultat som ett företag använder sig av, beror på vilka syften man har och vad man tycker känns mest relevant. Det vanligaste är EBIT och det är också oftast detta mått som används när man slarvigt bara skriver ned rörelseresultat eller rörelsemarginal i affärspress eller rapporteringar.