Välj en sida

Rörelsemarginalen visar hur stor del som är kvar till att betala skatter, räntor och få en eventuell vinst när alla kostnader är betalda.

Rörelsemarginal