Välj en sida

Rörelsekapitalet är det kapital som en verksamhet använder sig av för att finansiera den dagliga verksamheten.

Rörelsekapital