Välj en sida

Revisor

En revisor är en tjänsteman som har som uppgift att granska ett företags ekonomiska uppgifter och verifiera saker som bokföring, bokslut o.s.v. En revisor är inte samma sak som en redovisningskonsult, då en revisor endast ska granska det som redan är utfört. Revisorer måste alltid vara oberoende parter.

God revisorssed

Precis som redovisningskonsulter måste utföra sitt arbete enligt god redovisningssed, så måste även revisorer uppträda enligt god revisorssed. Det betyder att de ska hålla sig till lagar och regler som exempelvis bokföringslagen och den nationella revisionslagen. Deras oberoende sker enligt ISA 200-standarden och medför god yrkessed. Inget ekonomiskt intresse i företaget som revideras, får förekomma.

SammanfattningRevisor

  • En revisor är till för att granska och verifiera saker som bokföring och bokslut hos olika företag
  • Denne måste vara oberoende på ett finansiellt plan
  • God revisorssed är ett måste
  • Revisorer kan både vara ideella, godkända och auktoriserade
  • För aktiebolag och stora bolag krävs det godkända eller auktoriserade revisorer
  • Ideella revisorer kan förekomma i ideella föreningar

Varför en revisor?

Att bokföra på rätt sätt och undvika misstag är A och O för ett företag, oavsett storlek och bolagsform. I annat fall kan småfel förekomma som faktiskt kan få oanade konsekvenser i slutändan. Det är mycket att hålla reda på när man ska utföra alla dessa moment som bokföring och bokslut samt deklaration.

Fördelar

Genom att anlita en revisor i sitt företag, kan man vara säker på att de utförda momenten blir kontrollerade och att småfel upptäcks och rättas till i god tid. Man vill i hög mån undvika att få Skatteverket på sig på grund av felaktig deklaration eller t.ex. drabbas av problem som avsaknad av likvida medel m.m.

Trygga förtroendet

Med en revisor tryggas relationerna mellan kund och näringsidkare samt alla de myndigheter som är inblandade som Skatteverket. Detta bidrar naturligtvis till förbättrade förutsättningar för bra affärer. Dessutom sparar man själv in mycket tid på att dela ut dessa betungande uppgifter åt en kunnig person som har full koll på siffror och uppgifter.

Plikt och intygande

Många myndigheter är inblandade i ett företags ekonomi. Skatteverket, Bolagsverket och Ekobrottsmyndigheten är bara några få att nämna. En revisor granskar och uttalar sig om förhållandena i ett företag på ett oberoende sätt, genom en revisionsberättelse som fungerar som ett slags intyg. Det är dock bara godkända och auktoriserade revisorer som har skyddade titlar.

Revisionsnämnden

I Sverige är det Revisionsnämnden som står för granskningen av revisorer, eller rättare sagt auktorisationen av dessa och registreringen av revisionsbolag. Detta innebär att man måste ha en viss utbildning för att få denna titel godkänd. Revisionsnämnden granskar revisorer vart femte år för att se att dessa upprätthåller den standard som krävs.

Krav

Den goda yrkesseden är mycket viktig och i viss mån även vidareutbildning. Vanligtvis måste man som företagare ha en revisor enligt lag men detta varierar beroende på företagets omsättning eller storlek. Vissa småföretag, som har en nettoomsättning under 3 miljoner kr, högst tre anställda och en balansomslutning på 1,5 miljoner kr, kan välja bort revisorn.