Välj en sida

En resultaträkning ska visa på det totala resultatet av det ekonomiska flödet under ett givet år

Resultaträkning