En reskontra är sidoordnade bokföringar för exempelvis leverantörer eller kundfordringar och används för att hålla bättre koll och få detaljerad information. Man kan enkelt säga att det är en samlad databas över kunder, leverantörer, löner m.m. för att få utförlig information beträffande fakturor, påminnelser, adresser o.s.v. Det beror alltså på vilken grupp reskontran tillhör.

Underlättar

Reskontran måste inte användas men det kan verkligen vara en hjälpande hand när man snabbt behöver få tag på viktig information. Dessa reskontra blir således ett underlag för resten av bokföringen och rekommenderas. Ofta är det företagets storlek och behov som styr antalet reskontran i en bokföring. Bokföringslagen kräver inte att ett företag måste ha det.

SammanfattningReskontra

  • Reskontran är sidoordnade bokföringar
  • Man kan jämföra de med databaser över fakturor, kundregister, påminnelser, löner och annat väsentligt
  • De brukar användas för kunder, löner eller leverantörer för att få bättre överblick
  • Ett företag är inte tvunget att ha reskontran
  • Dock underlättar de verkligen
  • Reskontran bör vara integrerade i det vanliga bokföringssystemet för automatiska uppdateringar

De vanligaste reskontran

Även om man kan ha reskontra för allt möjligt så är det reskontran för leverantörer och kunder som är de vanligaste – s.k. leverantörsreskontra och kundreskontra. Anledningen till att de används mest är att det är i dessa poster som betalningar innefattas, vilket är bland det viktigaste för ett företags verksamhet.

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra innehåller transaktioner med de leverantörer ett företag gör affärer med. Detta reskontra är en sidoordnad bokföring till posten ”leverantörsskulder” i balansräkningen. Varje månad bör en avstämning göras mellan leverantörsreskontran och leverantörs-skuldkontot för att se om du betalat i rätt tid och kanske följa upp statistik på olika typer av inköp.

Kundreskontra

Kundreskontra fungerar på samma sätt som leverantörsreskontra och är alltså en sidoordnad bokföring till kundfordringar. Genom att avstämma mellan kontot för kundfordringar och kundreskontra, kan du hålla koll på fakturor och om kunderna har betalat i rätt tid. Det ger dig även möjlighet att sortera fakturorna i namnordning, datum eller enligt åldersanalys.

Andra reskontror

Även om kundreskontra och leverantörsreskontra är de viktigaste sidoordnade bokföringarna, så finns det också andra reskontror att ta fasta på för förenklad överblick och bokföring överlag. Detta kan till exempel gälla vid redovisning av anläggningstillgångar, eftersom dessa ska värderas var för sig och bör således ha ett register för sig själv.

Projekt

Ett annat exempel är företag som arbetar med många olika projekt och behöver klargöra för varje enskilt sådant. Därmed kan det vara klokt att ha ett register för varje projekt som ett företag åtar sig, ett s.k. projektreskontra som först redovisas enskilt innan de förs in i den slutliga delen av bokföringen.

Lönereskontra

Även lönereskontra kan vara mycket bra att ha till hands. Där lägger man in uppgifter om de anställda, deras ledigheter, utbetalda löner, ersättningar och detaljer som semesterberäkningar o.s.v. Alla de anställdas löner registreras också i ett lönereskontra som sammanställs i lönejournalen, blir en bokföringsorder och blir ett perfekt och detaljerat underlag till den slutliga bokföringen.