Välj en sida

Representation

Representation är ett gemensamt begrepp för avdragsgilla utgifter som ska främja den egna verksamheten. Det kan röra sig om lunch, middag, teaterbesök, personalfester och annat. Man får alltså göra avdrag om utgifterna har ett direkt samband med verksamheten och kan tänkas gynna den. Skatteverket har schablonbelopp beträffande dessa typer av representation.

Beräkningar

Hos Skatteverket kan man klart se vilka kostnader som gäller för respektive typ av representation. Man kan också se i inkomstdeklarationen vilken kostnad man har rätt att göra avdrag för. Det är viktigt att notera att representationer måste ingå i ett naturligt led av affärsförhandlingar för att de ska räknas som avdragsgilla.

Sammanfattning

  • Representationer är kostnader som är avdragsgilla om de har ett direkt samband med ens egen företagsverksamhet
  • De kan innefatta lunch, middagar, personalfester, teaterbesök och annat som är till för att främja verksamheten
  • Representationer dras av enligt schablonbelopp
  • Olika representationer kan gälla både för externt och internt bruk
  • Man kan göra två avdrag – momsavdrag och inkomstskatteavdrag

Mat och dryck

En kostnad i samband med mat och dryck på högst 300 kr, innebär ett avdrag för hela momsen. Om man har en kostnad som enbart innefattar mat och/eller alkoholfri dryck får ett avdrag på 36 kr/person göras. 2017 slopades kostnadsavdragsrätten på måltider, men man får däremot göra momsavdrag på utgifter upp till 300 kr.

Överstigande 300 kr

Om kostnaden/person och tillfälle har överstigit 300-kronorsstrecket, och det ingått både mat och alkohol i måltiden, så beräknar man avdraget genom en avvägning utifrån faktiska kostnader exklusive moms för mat respektive alkoholhaltiga drycker. Dock är det enklare att beräkna beloppet enligt schablon som är avdrag för moms på 46 kr per person och tillfälle.

Enklare förtäring vid inkomstbeskattning

Utgifter för förtäring är på det stora hela inte avdragsgilla vid inkomstbeskattning. Dock kan man göra avdrag för moms på viss enklare förtäring av mindre värde. Detta kan vara enklare dryck som inte innehåller alkohol, kaffe, bullar, frukter, enklare smörgåsar som inte anses som en vanlig måltid. Avdraget är högst 60 kr.

Andra representationer

Många företag anordnar personalfester i samband med verksamheten. Detta för att göra stämningen trevligare och utveckla en större motivation internt. Skatteverket meddelar att högst två personalfester om året är avdragsgilla. För kringkostnader av dessa såsom lokalhyra, underhållning o.s.v. är den högsta avdragsgilla summan 180 kr per person och tillfälle.

Gåvor för representation

Fr.o.m. 1 januari 2018 blev det högsta avdragsgilla beloppet för representationsgåvor eller reklamgåvor 300 kr plus moms per person och per tillfälle. Reklamgåvor kan vara reklampennor, nyckelringar och annat smått som är till för att ge varumärkesspridning och samtidigt visa uppskattning till kunderna. Dessa är inte avdragsgilla vid högtidsdagar.

RepresentationIntern/extern representation

Den interna representationen är till för att främja företaget på insidan för att motivera personal, skapa bättre förutsättningar och beslut inom själva verksamheten. Extern representation innebär representation med utomstående som har koppling till företaget. Det kan vara golf med kunder, biljetter till sportevenemang och annat för att bygga upp affärsrelationer. Avdragsgillt belopp är 180 kr/person.