Välj en sida

Redovisningsbyrå

En redovisningsbyrå är ett företag som har som affärsidé att dokumentera och organisera kunders ekonomi – helt eller delvis. De flesta anlitar således en redovisningsbyrå för att sköta den löpande bokföringen men även fakturahantering, redovisning och lönehantering m.m är vanligt. Dessutom tillkommer fullskalig rådgivning på mycket professionell nivå.

Redovisningsbyrå

Redovisningsbyråer kan dock skilja sig åt en aning beroende på vad man vill sälja och förmedla. Många nya byråer säljer redovisningspaket i form av rådgivning och andra tjänster som innefattar ekonomin och som även brukar inkludera olika system i form av digitala appar, bokföringssystem och support/installation. Andra ber helt enkelt bara om papperskvitton på traditionellt sätt.

Sammanfattning

  • En redovisningsbyrå är till för att underlätta den ekonomiska biten hos en kund
  • Oftast innefattar detta tjänster som bokföring, fakturahantering, löneadministration m.m.
  • Redovisningsbyråer erbjuder också professionell rådgivning
  • En del arbetar med molnbaserade tjänster medan andra tar det på det klassiska viset
  • Ofta sker bokföring i samverkan med en app eller system som ger automatiska noteringar

De vanligaste tjänsterna

Även om redovisningsbyråer brukar vara mycket flexibla med sina tjänster och gärna se till att kunden alltid får vad denne efterfrågar, så brukar det ändå vara vissa punkter som tilltalar kunderna lite extra. Ofta har det att göra med hur tidskrävande dessa uppgifter är, men också med kompetens och lust att utföra dem.

Den löpande bokföringen brukar för det mesta ingå i en redovisningsbyrås tjänstepaket då många småföretagare inte anser att de har tillräcklig koll på hur man gör eller tillräckligt med tid för att sköta den själv. Tack vare dagens digitala lösningar som många redovisningsbyråer erbjuder, så brukar detta ske mycket smidigt och automatiserat.

Förutom bokföring, fakturahantering och löneadministration, så anlitas många redovisningsbyråer också för att upprätta bokslut och årsredovisningar samt för att hjälpa till med skattebetalningar och deklarationer. Det är mycket som ska kontrolleras och avstämmas och med en redovisningsbyrå blir det i grund och botten enklare att få en bättre överblick och ett pålitligt resultat.

Medarbetare på en redovisningsbyrå

När du anlitar en redovisningsbyrå, får du oftast en personlig redovisningskonsult som du har regelbunden kontakt med. Denna har främst som uppgift att ge korrekt och värdefull rådgivning i samband med dina ekonomiska beslut. Det är en vägledare som även hjälper till med utförande av tjänster och har ett relativt brett yrkesfält.

Man ska dock inte blanda ihop en redovisningskonsult med en revisor som endast är till för att granska ett redan utfört arbete. Om det inte finns någon revisor på en redovisningsbyrå, så kan man ändå hjälpa kunden med en kontakt. Många småföretag har en revisor men kan också behöva extra hjälp från en redovisningskonsult.

Oavsett vilken byrå man anlitar bör man kolla upp att denna använder sig av god redovisningssed. Det brukar framkomma om de ingår i Reko – d.v.s. standarden för redovisningstjänster. Det innebär att de arbetar enligt lagar och regler samt enligt god praxis för hur tjänsterna ska utföras. Man kan även titta efter titeln ARK – ”autoriserad redovisningskonsult”.