Välj en sida

Redovisa lön

När det handlar om redovisning av lön i en verksamhet är det lite saker att tänka på. Själva utbetalningen av lönen är dock enkel; detta görs vanligen som en banköverföring om det handlar om ett fåtal utbetalningar (gäller det dock många konton görs särskilda körningar av lönelistor).

Att redovisa lön

Lön ska redovisas på korrekt sätt genom bokföring, så att allt blir rätt och att Skatteverket får den information som behövs. När lön redovisas så ska man ta hänsyn till arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och förstås också den summa som har betalats ut till den anställde. Detta kräver kunskap om vilka bokföringskonton som ska användas.

Lön – sammanfattning

Lön

  • Lön betalas genom banköverföring eller (om det handlar om många utbetalningar) genom körning av lönelistor
  • Det är viktigt att bokföringen av en löneutbetalning blir korrekt; inte minst så att Skatteverket får rätt information
  • Lönesumman, den skatt som dragits samt arbetsgivaravgifter ska finnas med i bokföringen för att allt ska bli rätt

Arbetsgivaravgifter

I Sverige ska arbetsgivaren enligt lag betala en så kallad arbetsgivaravgift till staten för att kunna ha några anställda. I sin grundform (det finns vissa undantag) är arbetsgivaravgiften 31,42 % av den lön som den anställde får före skatt. Är lönen exempelvis 20 000 kr så blir arbetsgivaravgiften 6 284 kr.

Avdrag för skatt

Den anställde får, som de flesta känner till, inte behålla hela lönesumman. På lönen dras en summa som går till skatt. Hur mycket som dras i skatt beror på flera olika faktorer; dels var den anställde bor samt storleken på lönen. Räknas anställningen inte som huvudsyssla dras som regel 30 % i skatt.

Skattetabeller

Lön beräknas utefter skattetabell, som finns att hämta hos Skatteverket. Det man ska hålla reda på här är vilken skattetabell som gäller för den ort där man bor. Dock går detta att få reda på hos Skatteverket om man är osäker. Tabellen visar de antal kronor i skatt som dras för en viss lön.

Bokföra lön

När man bokför lön är det några olika bokföringskonton man ska använda sig av. När lönen dras, belastas förstås bankkontot (exempelvis konto 1930). Beloppet är här den lön som betalats ut när skatten är avdragen. Detta belopp, samt arbetsgivaravgift och avdragen skatt, ska balanseras mot den anställdes lön innan skatten är avdragen (bruttolön).

Konton för bokföring

Kontot för bruttolön är exempelvis 7210: Lön Tjänstemän. Om bankkontot (1930 eller liknande) visar 11 466 kr i kredit (där det i detta exempel dragits 2 934 kr i skatt), så ska summan av dessa (14 400 kr) stå vid konto 7210 i debet. Nu återstår att bokföra skatt samt arbetsgivaravgifter.

Ytterligare konton för att bokföra lön

Baserat på exemplet i stycket ovan så återstår skatt och arbetsavgifter. Dessa ska finnas i kredit, på samma sida som nettolönen, och där ska kontot Personalens Källskatt (2710) och Avräkning Sociala Avgifter (2731) användas. Allt avslutas med att balansera de sociala avgifterna på debet-sidan med konto 7510: Lagstadgade Sociala Avgifter.