Välj en sida

Reavinstskatt

Vad innebär reavinstskatt?

Reavinstskatt är en skatt som tas ut på vinster (inkomster) av kapital. Andra ord för reavinstskatt är kapitalvinstskatt och realisationsvinstskatt. Det som beskattas är när en vinst realiseras, dvs när en tillgång säljs till en vinst. Reavinstskatten är 30 % av vinsten. Lagen som reglerar detta heter Inkomstskattelagen (1999:1229).
När blir då reavinstskatt aktuellt? Jo, det kan exempelvis vara om du har köpt aktier för 100 000 kr och säljer dem för 150 000 kr. Vinsten på 50 000 kr beskattas då med 30 %, dvs 50 000*30 %= 15 000 kr som ska deklareras och betalas in till Skatteverket vid den årliga inkomstdeklarationen.

Reavinstskatt för företag

I normalfallet är det endast privatpersoner (fysisk person) som beskattas för inkomst av kapital och företagsvinster beskattas istället som näringsverksamhet med bolagsskatten på 22 %. Företagare i fåmansbolag kan dock välja att ta utdelning som blir beskattad som kapital. Detta blir mer förmånligt än att ta ut inkomst av tjänst.
Reglerna kring utdelning i fåmansbolag är snåriga och kräver beräkningar av exempelvis vilken lön som måste tas ut från företaget för att utdelning av de förmånliga skattereglerna ska kunna ges. Reglerna brukar kallas för 3:12 och gäller som sagt för fåmansföretag, dvs. företag med max fyra delägare. Tänk på att utdelning inte är pensionsgrundande.
[dt_vc_list]

  • Reavinstskatten är 30 % i skatt på vinster av kapital.
  • Kapital är tillgångar, t ex fastigheter, aktier, fonder och pengar på banken.
  • Reavinst på privatbostad blir i praktiken 22 % eftersom inte hela vinsten ska beskattas. Reavinst på näringsfastighet blir i praktiken 27 % eftersom endast 90 % av försäljningsvinsten beskattas.

[/dt_vc_list]

Vad räknas som vinster av kapital?

Eftersom reavinstskatt tas ut på vinster (inkomster) av kapital så gäller det att först avgöra vad som räknas till inkomst av kapital. I korthet är inkomst av kapital alla inkomster som inte är inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. Exempel på kapital är: aktier, fonder, pengar och fastigheter.

Vad är en reavinst?

Bara för att man äger ett hus eller aktier så betyder det inte att de blir reavinstbeskattade. Det är endast inkomsten av kapital som beskattas, dvs reavinsten.

Exempel: Du har köpt ett hus för 1 miljon kronor och säljer det för 1,5 miljoner.
Reavinst: 1 500 000 -1 000 000= 500 000 kr

Kan innehavet av kapital beskattas?

Att bara äga ett hus eller en aktie gör inte att de ska beskattas med reavinstskatt men det finns andra skatter som ett sådant innehav belastas med. Innehav av en fastighet innebär t ex att fastighetsavgift eller fastighetsskatt ska betalas. Innehav av aktier eller fonder beskattas om de ligger på ett ISK-konto.

Vad händer vid en förlustförsäljning?

Om du istället har gjort en förlust vid en försäljning av en tillgång så finns möjligheten att få lägre reavinstskatt. Det måste dock finnas en reavinst att dra av denna förlust mot och avdraget måste ske samma år som vinsten. Reaförluster går alltså inte att spara till senare år.

Hur räknar jag ut reavinstskatten?

På Skatteverkets webbplats så finns det en beräkningshjälp för bostadsförsäljning. Om du ska räkna ut skatten vid utdelning i fåmansföretag och inte är expert på dessa regler, så bör du ta hjälp av en redovisningskonsult eller revisor eftersom lagstiftningen kring utdelning är så pass komplicerad.