Välj en sida

Rätta verifikation

Summering

  • En felaktig verifikation kan nollställas eller rättas och i båda fallen måste den felaktiga vara synlig och läsbar trots att den inte längre gäller
  • Rättade verifikationer måste också signeras av personen som utfört rättelsen samt dateras
  • Rättning av verifikationer kräver också rättning i reskontran samt i bokföringskontona gällande debet och kredit.

Om du har upptäckt ett fel i en verifikation, så kan du behöva rätta den. Vanligtvis går det bra att nollställa först och skapa en ny, men i vissa fall är det bättre att rätta den genom korrigering och skapa ändringscertifikat. Dock måste det ske på rätt premisser för att följa regelverket.

Felaktiga verifikationer är relativt enkla att rätta, men det är samtidigt mycket viktigt att du inte glömmer att vända kontona med debet och kredit, eftersom samtliga ändringar i bokföringen måste synliggöras enligt lag och din bokföring kan annars bli lidande. Vid manuell bokföring drar du ett streck över felet och skriver dit de nya uppgifterna.

Rätta verifikationHur ser reglerna ut för rättning av verifikationer?

När korrigeringen är gjord ska den rättade verifikationen dateras och få en signatur. Detta så att man kan tyda vem som gjort rättelsen och ha möjlighet att gå tillbaka senare och kontrollera. I manuell bokföring finns inga rättelseposter, men för bokföring i dataprogram brukar det existera.

Om man vill radera en verifikation går det att göra men man får inte radera den så att den inte längre finns i historiken. Den måste alltid gå att tyda, trots att den är överstruken och angiven som nollställd. Tänk på att rättelserna också måste göras i reskontran och dylikt.

Hur gör jag om felet upptäckts efter skattedeklarationen?

Om du redan har lämnat in skattedeklarationen till Skattemyndigheten kan du bli tvungen att betala mer moms om verifikationsfelet inte upptäckts förrän i efterhand. Kontakta då Skatteverket och skicka in rättelsen. Var dock beredd på att ju senare du gör upptäckten, desto fler svårigheter kan du drabbas av.

Hur ser det ut med verifikationsnummer vid rättningen?

Förutom korrigering av felet och ett tydliggörande av vem som rättat, datum för rättningen och hänvisning till den gamla verifikationen, ska alltid det nya numret på den redigerade verifikationen också skrivas dit på den gamla, felaktiga. Det gör att det blir enklare att inte tappa bort sig vid kontroll.

Är det förbjudet att helt radera bristfälliga eller felaktiga verifikationer?

Ja, Bokföringsnämnden tillåter inte att du tar bort eller stryker en gammal verifikation helt och fullt, trots att du skapat en ny. Du kan visserligen dra ett streck över felet men det ska fortfarande framgå hur felet såg ut och varför det ändrades. Den nya kallas ändringsverifikation.

När ska man egentligen enligt regelverket göra en rättelse?

Eftersom bokföring och avstämningar ska ske löpande, så ska i grund och botten en rättelse göras så fort det bara går och i den redovisningsperiod när felaktigheten uppdagades. Avstämningar ska ske med hänsyn till företagets behov, vilket normalt blir i tätare intervall i en större verksamhet.

Hur kan jag undvika rättning av verifikationer?

Att rätta verifikationer kan vara krångligt, speciellt om felet uppdagats senare än vanligt och påverkar skatten och så vidare. Ett tips är alltid att granska samtliga verifikationer inom 30 dagar, då är det enklare att radera och redigera så att du slipper problem med Skatteverket.