Välj en sida

Preliminär skatt

Preliminär skatt är en summa pengar som debiteras av Skatteverket, baserat på ett antagande om hur stora intäkterna blir under kommande inkomstår. För löntagare beräknas summan av arbetsgivaren och dras av automatiskt från varje lön. Företagare måste själva göra en uppskattning av hur stora intäkterna kommer att bli och meddela detta till Skatteverket.

Debiteras månadsvis

Efter det att du som företagare uppgett hur mycket pengar du antar att du kommer att tjäna under året till Skatteverket, så görs en beräkning av hur mycket du ska betala. Totalsumman kommer sen att debiteras månadsvis, vilket betyder att du varje månad betalar en tolftedel av totalbeloppet.

Sammanfattning

  • Preliminär skatt beräknas på ditt egna antagande om vad din verksamhet kommer att omsätta.
  • Du kan på basis av förändrade omständigheter justera din preliminära inkomstskatt hur många gånger som helst per inkomstår.
  • Vid avveckling av firman måste du själv göra ändringar i din preliminära inkomstdeklaration för att ändra din preliminära skatt.

Var noggrann med inbetalningarna

Förfallodatumet för preliminär skatt infaller alltid den tolfte varje månad. Om datumet infaller på en helg så har du fram till efterföljande måndag på dig att göra inbetalningen. Se upp för kraftiga förseningsavgifter vid försenade inbetalningar. Inbetalningar går att göra via Skatteverkets hemsida eller med pappersfaktura.

Undvika stora kostnader vid inkomstdeklarationen

Ett av syftena med att betala preliminär skatt är att undvika en situation där man som företagare drabbas av en alltför stor restskatt när inkomstdeklarationen lämnas in. Den preliminära skatt som betalats in under föregående inkomstår matchas mot den slutgiltiga skatten och gör så att eventuell restskatt blir mindre.

Om du betalat in mer preliminär skatt får du återbäring

Om det istället skulle vara så att din totala inkomst när du deklarerar för föregående år skulle understiga vad du betalat in i preliminär skatt får du istället skatteåterbäring. Det är möjligt att justera summan som den preliminära skatten baseras på löpande under året.

Om du tror att du inte kommer att tjäna något

Om du befinner dig i en situation där du misstänker att ditt företag inte kommer att inbringa några pengar så går det att uppge det i din preliminära inkomstdeklaration. Men var noggrann med att justera upp summan om läget förändras.

Göra ändringar i din preliminära inkomstdeklaration

Att förutse hur ditt resultat kommer att se ut under året kan vara svårt. På Skatteverkets hemsida finns möjligheten att lämna in hur många preliminära inkomstdeklarationer som helst under ett år. Du kan på så sätt ständigt vikta din preliminära inkomstskatt och se till så att du betalar in rätt belopp.

Preliminär skattVid avveckling av företag

Om du avvecklar ditt företag så betyder inte detta att din debiterade preliminär skatt avslutas automatiskt. Du måste själv ändra din preliminära inkomstdeklaration hos Skatteverket samt avregistrera ditt företag hos Verksamt.se. När det är gjort gör Skatteverket en beräkning av vad du ska betala för ditt sista beskattningsår.