Välj en sida

En periodiseringsfond gör det möjligt att skjuta upp sin beskattning på inkomsten till ett senare skede, ofta ett år eller mer.

Periodiseringsfond