Summering av periodiseringsfond

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

PeriodiseringsfondMed en periodiseringsfond kan företag skjuta upp sin beskattning på inkomsten till ett senare skede, ofta ett år eller mer. Företaget får på så sätt avdrag för samma belopp. Genom detta kan företaget få en viss skattekredit vilket är bra då bolagsskatten brukar sänkas med jämna mellanrum. Periodiseringsfonden ger även en jämnare beskattning och resultat.

Kvitta vinst mot förlust

En annan fördel som en periodiseringsfond kommer med, är att när en vinst har skett i företaget som man helst vill behålla för en eventuell förlust kommande år, så kan företaget avsätta pengar i en periodiseringsfond för att på så vis kvitta vinst mot förlust och återföra fonden.

Sammanfattning

  • En periodiseringsfond är en fond där företag som betalar inkomstskatt kan avsätta pengar
  • På så sätt kan företaget få skattekredit och även ett jämnare resultat
  • En periodiseringsfond innebär således uppskjutning av skatten av företagets inkomst
  • Dessa fonder har både fördelar och nackdelar
  • Periodiseringsfonder måste avföras inom 6 år
  • Den äldsta fonden löses upp först

Så fungerar en periodiseringsfond

Företaget får inte avsätta hela inkomsten i en periodiseringsfond. Beloppet som gäller motsvarar högst 25-30 % av företagets inkomst och senast efter 6 år måste fonden avföras och pengarna sättas tillbaka. Företaget kan göra detta tidigare men gränsen är 6 år. Även delar av fonden kan avföras tidigare.

Personliga belopp

De belopp som avsatts i fonderna är personliga och kan således inte återföras på en make eller annan person. Eftersom en periodiseringsfond måste återföras senast 6 år senare, avsätter många företag pengar i sex fonder samtidigt. Det belopp man satt av ett år, blir till en egen fond.

Registrering

En periodiseringsfond står som en obeskattad reserv i balansräkningen, fram till avsättningsåret. Avsättning bokförs med debet i ett konto i kontogrupp 88 och kredit i kontogrupp 21.

Om företaget tagit över en fond måste detta registreras på blankett N7 som kallas Övertagande – Fonder och fördelningsbelopp (SKV 2170). Detta kan ske om någon t.ex överlämnar sin verksamhet.

Fördelar och nackdelar med periodiseringsfonder

Hur mycket pengar som företaget sätter av i en periodiseringsfond, är avgörande för hur företaget ser ut. För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller 25% av inkomsten medans enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag eller kommanditbolag får avsätta max 30%. Juridiska personer beskattas också för en schablonintäkt baserad på fonderna.

Bra skäl till avsättning

Periodiseringsfonder ett bra sätt för att betala mindre i skatt men det gäller också att ha goda skäl till att upprätta dem. Ibland kan det nämligen inte vara lönsamt, också för att juridiska personer måste betala den så kallade schablonräntan som beräknas på avsättningarna. Företaget bör alltid se över både för- och nackdelar.

Tips

De fördelar en periodiseringsfond ger är reserver för dåliga tider, en balansering av verksamhetens eventuella nedtrappning, skattekredit, ersättning för lån och krediter, sätt att invänta bolagsskattesänkning mm. Om inget av ovanstående gäller, så är det slöseri med att upprätta en periodiseringsfond. Tänk också på att skattepengar måste finnas den dag fonden återförs, så att skattefällan undviks.