Välj en sida

Pantsättning

Vad menas med Pantsättning?

Pantsättning handlar om att använda en tillgång eller ett föremål som säkerhet i samband med ett lån. När något sätts i pant går det att antingen lämna över panten fysiskt till långivaren, eller lämna ett pantbrev som representerar den tillgång som pantsatts. De krav som ställs på panten avgörs av storleken på krediten.
Exempel på saker som kan pantsättas är fastigheter, fartyg och flygmaskiner. De flesta typer av fast egendom och lös egendom kan lämnas i pant. Sköter inte låntagaren sina åtaganden har panthavaren rättighet att sälja panten. Ett vanligt förfarande är en tvångsaktion där tillgången säljs till högstbjudande. Skulle försäljningen generera ett överskott, redovisas detta till pantsättaren.

Företagsinteckning som pant

Begreppet beskriver en inteckning i företagets lösa egendom. Med det menas maskiner, varulager, patent, inventarier mm. Dock kan inte goodwill eller likvida medel intecknas. Som bevis för inteckningen skapas ett företagsinteckningsbrev. Det kan sedan pantsättas för att utgöra säkerhet vid ett lån. I händelse av konkurs ger det rätt till utdelning enligt förmånsrättslagen.
När låntagaren amorterar av på sitt lån är det vanligt att panten har ett mycket högre värde än lånet den utgjorde säkerhet för. Då har det uppstått överhypotek, vilket är ganska vanligt för pantsättning. Överhypotek lämnas inte tillbaka till pantsättaren, men kan fungera som säkerhet om företaget är i behov av ett annat lån.
[dt_vc_list]

  • När något sätts i pant lämnas det som säkerhet vid ett lån. De flesta olika tillgångar som är möjliga att värdera kan pantsättas.
  • Panten representeras vanligtvis av ett pantbrev, men kan i vissa fall rent fysiskt lämnas över till långivaren.
  • Företag kan välja att pantsätta en inteckning i företagets lösa egendom.

[/dt_vc_list]

Vad menas med andrahandspantsättning?

När överhypotek uppstått händer det att företag utnyttjar överhypoteket som säkerhet för att ta ett annat lån. Det är relativt vanligt förekommande och kallas andrahandspantsättning. Om panten måste tas i anspråk finns dock en turordning som ger innehavaren av den ursprungliga panten förtur gentemot efterkommande panthavare.

Vad är tredjemanspant?

I vissa fall nöjer sig inte en kreditgivare med den säkerhet som erbjuds av låntagaren. I så fall kan de begära att en annan juridisk person än låntagaren också bidrar med en pant. Den fungerar på samma sätt som vid vanlig pantsättning, men kallas tredjemanspant. Förfarandet påminner om ett borgensåtagande.

Vad är skillnaden på handpant och hypotekarisk pant?

Handpant är ett äldre begrepp som beskriver när pantlånaren tar emot ett föremål, värderar det och betalar ut lånet. Den som ångrar sig kan betala tillbaka lånet och få tillbaka panten. Nuförtiden är hypotekarisk pant vanligare och då behåller man panten, men lämnar ett pantbrev som säkerhet.

Hur fungerar generell pantsättning?

När vanliga konsumenter pantsätter brukar det handla om ett bestämt lånebelopp. När företag pantsätter förekommer avtal om generell pantsättning. I så fall utgör panten säkerhet inte bara för ett bestämt lånebelopp, utan för samtliga skulder till en viss långivare. Dessutom avser det i regel både nuvarande och eventuella framtida skulder.

Går det att säga upp en pant?

Grundregeln gällande företag är att pantsättaren inte har möjlighet att återkalla det som lämnats i pant. Ett sätt att bli fri från sitt åtagande är dock om kreditgivaren är beredd att acceptera någon ny form av säkerhet. Det kan till exempel handla om en annan pant.