Välj en sida

Överskott är en bättre indikator än vinst på om ett företag går bra

Överskott