Välj en sida

Överkurs är den del av aktiens värde som överstiger det nominella beloppet på värdepappret

Överkurs