Välj en sida

Option

Vad är en Option?

Vill man handla med finansiella instrument kan en option vara ett alternativ. Instrumentet ingår i en kategori som kallas för derivatinstrument och enkelt förklarat kan man säga att optionen ger en privatperson eller ett företag möjlighet att köpa en fond eller en aktie till ett bestämt pris vid ett specifikt datum.
Ett företag som köper en option har aldrig en skyldighet att köpa aktien eller indexfonden som man har ”sparat”. Optionen ger en endast rätten att köpa om så önskas och lösenpriset får ej förändras under tidens gång och fram till slutdatum. Har inget köp gjorts fram till det bestämda datumet kommer avtalet att rivas.

Olika typer av optioner

Det finns generellt sett två olika typer av optioner. Den ena kallas för en säljoption och den andra för en köpoption. Optionerna fungerar på olika sätt och här gäller olika regler för innehavare och utfärdare av optionen, till exempel gällande de olika skyldigheter som parterna har.

Vid en köpoption är det innehavaren av optionen som har rättighet (men inte skyldighet) att köpa aktien eller indexfonden till en förutbestämd kostnad. Utfärdaren är alltid att sälja aktien om innehavaren önskar.

Säljoptioner fungerar således åt andra hållet. Innehavaren till en säljoption har rättighet att sälja aktien till det bestämda priset och utfärdaren har skyldighet att köpa.

[dt_vc_list]

  • Premie är det pris som du eller ditt företag kommer betala för optionen i fråga.
  • Optioner gör det möjligt för ett företag eller privatperson att köpa aktier i framtiden till ett fast pris.
  • Som företag behöver du skaffa dig en aktiedepå eller en fonddepå för att kunna handla med optioner.

[/dt_vc_list]

Vilka fördelar finns det?

Den främsta anledningen till att företag handlar med optioner är för att man själv kan skräddarsy risken. Aktier har en högre risk än t.ex. blandfonder, men ger också bättre avkastning. Med en option kan du bestämma om du vill ha hög risk, låg risk eller faktiskt ta bort den helt.

Vad betyder ordet premie?

För att ha rätten till att sälja eller köpa en option på marknaden behöver man betala en premie. Man kan alltså säga att premie är det pris som optionen (avtalet har). Du betalar en premie för att ha möjlighet att få köpa aktien eller indexfonden till ett bestämt pris på ett bestämt datum.

Äger man aktien/indexfonden direkt?

När du köper en option köper du inte en aktie eller fond direkt i handen. Aktien eller värdepapperna är alltså inte dina eller ditt företags att äga direkt. Den premie som du betalar ligger dock till grund för att du ska få köpa aktien till ett redan bestämt pris.

Vad bestämmer priset?

Priset på en option kan variera mycket och baseras vanligtvis på något som kallas realvärde och tidsvärde. Realvärde är skillnaden mellan priset som är på börsen och de pris som man satt som lösenkurs. Tidsvärde är tiden du har på dig fram till slutdatumet, t.ex. 6 månader.

Behöver man ett konto/avtal?

För att kunna handla med optioner behöver du först se till att ha en aktiedepå eller en fonddepå. Privatpersoner kan ha så kallade ISK-konto, men ej företag. För att sedan få handla med optioner (sälja eller köpa) behöver du se till att ha en godkänd kredit på kontot.