Välj en sida

Omvänd skattskyldighet

Vad är omvänd skattskyldighet?

En omvänd skattskyldighet gäller när det istället är köparen som ska betala momsen, istället för säljaren som är det vanliga fallet. Omvänd skattskyldighet har olika regler beroende på om det gäller handel inom eller utanför EU, samt om det gäller i Sverige. Det är dock relativt ovanligt med omvänd skattskyldighet inom Sverige.
Inom Sverige kan omvänd skattskyldighet tillämpas vid t.ex. bygghandel för att motverka skattefusk. Det kan också komma att involveras vid olika typer av guldhandel. Inom EU gäller omvänd skattskyldighet när köparen i annat EU-land har ett momsregistrerat företag. Handel utanför EU innebär att man som svensk köpare betalar moms på varor som köpts utanför gränserna.

Att tänka på som säljare/köpare

Det är alltid säljaren som måste ange om omvänd skattskyldighet ska gälla. Detta görs på fakturan som skickas till köparen. Man kan då hänvisa till olika relevanta bestämmelser:

  • I mervärdesskattelagen
  • I mervärdesskattedirektivet
  • Genom övriga uppgifter som förtydligar köparens skyldighet att betala moms

Det gäller också att redovisa omvänd skattskyldighet i skattedeklarationen.

Som köpare får du göra avdrag för ingående moms som du själv beräknar och deklarerar. Den utgående momsen ska också beräknas och deklareras. Alla inköp måste sedan redovisas på din skattedeklaration, enligt vissa punkter. Det kan röra sig om inköp från annat EU-land, inköp från land utanför EU:s gränser samt inköp av varor eller tjänster i Sverige.
[dt_vc_list]

  • Den omvända skattskyldigheten kännetecknas av att det är köparen som står för momsen och inte säljaren.
  • Omvänd skattskyldighet är vanligare med handel utanför Sveriges gränser men förekommer också inom landet, som inom t.ex. byggsektorn.
  • Hela regelverket om omvänd skattskyldighet går att finna på Skatteverkets hemsida. Detta är viktigt att läsa för att förhindra skattefusk.

[/dt_vc_list]

Hur meddelar jag köparen att omvänd skattskyldighet gäller?

Det är på fakturan allt händer. Istället för att lägga på moms på den faktura som skickas iväg, så skriver du att det är omvänd skattskyldighet eller ”reverse charge” på engelska som gäller. Då är det mottagaren som är ansvarig att själv beräkna ingående och utgående moms.

Finns det något gränsvärde?

Ja, vid inköp av varor som är skattepliktiga från annat EU-land där säljaren har ett momsregistrerat företag, så gäller gränsvärdet 320 000 kronor i Sverige. Detta gäller som sagt bara för varor och inte för tjänster. För tjänster finns istället inget övre gränsvärde, utan där gäller alltid den omvända skattskyldigheten.

Är destinationsprincipen samma sak som omvänd skattskyldighet?

Nej, det är inte samma princip även om de liknar varandra. Destinationsprincipen bygger på att du som säljare fakturerar din kund med den moms som gäller i dennes land där företaget är registrerat. Dock fordrar denna princip att du har koll på momssatser och regler i olika länder.

Är byggsektorn den enda bransch i Sverige som omfattas?

Nej, men huvudsakligen så är det byggbranschen som dominerar. Omvänd skattskyldighet gäller även vid avfall-, skrot-, och guldförsäljning samt vid rätt till utsläpp för växthusgaser. Utländska företag som omsätter gas, el och/eller fjärrvärme i Sverige samt utländska aktörer som omsätter varor/tjänster inom fastigheter här, drabbas av omvänd skattskyldighet.

Hur ser avdragsrätten ut för mig som köpare/säljare?

Om du som köpare handlar varor/tjänster och står för ingående moms, har du rätt att göra avdrag helt eller delvis som motsvarar den utgående momsen. Bedriver du s.k. blandad verksamhet gäller begränsad avdragsrätt. Är du säljare har du återbetalningsrätt av den ingående momsen och får göra avdrag för den.