Välj en sida

En omsättningstillgång är en tillgång i företaget som används under begränsad tid.

Omsättningstillgång