Välj en sida

Omsättning

Omsättningen är ett företags totala försäljning under en viss tidsperiod. Detta innefattar både den kontanta och den fakturerade försäljningen och oftast sträcker den sig under ett år. Det är dock viktigt att vara på det klara med att omsättning inte är detsamma som vinst, då utgifter fortfarande är inräknade i omsättningen.

Uttryckssätt

Ofta anges omsättningen i valuta men det går ibland att använda sig av enheter som liter eller kilogram. Du kanske även hört talas om nettoomsättning som då avser summan av intäkterna efter avdrag såsom rabatter och skatt som är direkt kopplad till omsättningen. Det finns även något som heter personalomsättning och är utbyte av personalstyrkan.

Sammanfattning

  • Omsättningen i ett företag är den totala försäljningen under en viss tid
  • Omsättning är inte detsamma som vinsten
  • Ofta används landets valuta för att ange omsättningen
  • Nettoomsättning är omsättning efter t.ex avdragna rabatter och avgifter
  • Förändringar i omsättningen jämfört med föregående års omsättning, ger en indikation på företagets tillväxt
  • Momsen ingår inte i omsättningen

Regler om omsättning

Alla verksamheter som är bokföringsskyldiga har krav på sig att redovisa sin omsättning i svenska pengar. Ibland godtas dock även euro. Omsättningen ska alltid ingå i redovisningssammanhang och är också skyldig att anges som nettoomsättning i bokföringen. Det är också nettoomsättningen som man i regel talar om när det gäller ett företags omsättning.

BokföringskontonOmsättning

När man bokför nettoomsättningen så är det intäktskontona som används, enligt BAS-kontoplanen. Detta innefattar kontoklass 3 och innebär också att alla dessa konton inleds med siffran 3. De olika kontogrupperna är sedan indelade i grupper som avser t.ex fakturerade kostnader, sidointäkter, aktiverat arbete, intäktskorrigeringar osv. Det kan ta ett tag att lära sig dem utantill.

Hög omsättning

Beroende på hur hög omsättning ett företag har, så kan det komma att innefattas av olika regler enligt årsredovisningslagen. En hög omsättning klasar vanligtvis företaget som en större verksamhet och kan komma att bli tvunget att årsredovisa med en kassaflödesanalys också. Detta kan man läsa mer av i ovan nämnda lag.

Nettoomsättningen

Då nettoomsättningen är den del som man främst använder när man talar om omsättning, ska vi ange lite mer information om denna. Den bortser från avdrag, rabatter och ev. punktskatt som är direkt knutna till omsättningen. Det är intressant att veta att en hög omsättning inte nödvändigtvis innebär att företaget går med lönsamhet.

Förlust

Ett företag kan ha skyhöga omkostnader trots att omsättningen är hög och därför behöver nettoomsättningen inte säga hela sanningen om bolaget. I värsta fall kan bolaget gå med förlust även om omsättningen ser bra ut och därmed har analytikerna ganska många aspekter att ta hänsyn till för att bedöma verkligheten korrekt.

Övervakning

Nettoomsättningen ger dock en bra bild att bedöma om företaget drar in mycket pengar eller inte. Dock måste man som företagsägare samtidigt övervaka alla kostnader för att se till att bidra till effektiviserad verksamhet och därigenom få tillgång till de svarta siffrorna – dvs en vinst. Vinst är intäkter minus kostnader medans omsättning bara är intäkter.