Välj en sida

Obligationer

Vad är Obligationer?

När man lånar ut pengar till exempelvis en bank och tar emot ett räntebärande skuldebrev som bevis på utlåningen, så kallas detta för en obligation. Syftet med varför man investerar i obligationer är att dessa ger avkastning i form av ränta. Utlåningen av pengarna innebär alltså att man blir ägare av skuldebrevet.
En obligation har en viss löptid, vilket är den tidsperiod som pengarna kommer att vara utlånade. Vanligtvis gäller löptiden under flera år. De som delar ut själva obligationen kallas för emittent och kan vara exempelvis en bank, staten, kommuner, företag och hypoteksinstitut. En privatperson kan välja att antingen införskaffa sig privatobligationer eller premieobligationer.

Relevansen av olika obligationer

Om man som företagare satsat på att investera i obligationer så gäller det att ha koll på löptiden. Inom privatobligationer så bör man dels ha koll på löptiden hos kupongobligationer och Nollkupongobligationer. Den förstnämnda har en fast förfallodag och oftast en löptid på mellan 1 och 10 år.
Räntan som emittenten skall betala, s.k. kupong, kan ske under olika perioder, allt från månadsvis till årsvis. Nollkupongobligationer däremot har inte någon nominell ränta, utan utbetalningen som emittenten skall göra sker endast en gång vilket är när löptiden gått ut. Vidare så finns det premieobligationer som används av staten för att låna pengar av allmänheten.
[dt_vc_list]

  • En obligation är ett skuldebrev som bevisar att man lånat ut pengar och som ger avkastning i form av ränta. Obligationer har en viss löptid.
  • Den som lånar ut pengarna blir ägare av obligationen och den som lånar pengar kallas för emittent.
  • Det finns olika sorters obligationer som exempelvis kupongobligationer, nollkupongobligationer och premieobligationer.

[/dt_vc_list]

Varför investerar man i obligationer?

När man lånar ut pengar genom obligationer så innebär det att man kommer att få en avkastning på de pengar som man lånat ut, i form av ränta. Det räntebärande skuldebrevet som man får ta emot av emittenten är beviset på själva utlåningen och påvisar också räntans storlek och obligationens löptid.

Hur länge gäller obligationer?

Alla obligationer har en viss löptid, vilket är den specifika period som pengarna kommer att vara utlånade. Hur lång löptiden är varierar mellan olika obligationer, vilket man bör ta reda på innan man investerar i den specifika obligationen. Det vanligaste scenariot är att obligationen har en löptid mellan ett till tio år.

Vad är en premieobligation?

När staten behöver låna pengar av allmänheten så kan detta ske genom premieobligationer. I Sverige så administreras premieobligationer av Riksgälden. Premieobligationer har en garanterad ränta, vilket lottas ut några gånger per år. Det gäller dock att man köper ett visst antal obligationer i rad, för att man skall ha en viss garanterad avkastning.

Vad är det för skillnad mellan obligationer och aktier?

Obligationer är skulder, då man lånat ut pengar till en emittent. Denna skuld skall betalas tillbaka, med ränta, inom en viss tidsperiod. Som ägare av obligationen fungerar man endast som en kreditgivare. Aktier däremot innebär köp av eget kapital och man blir ägare i ett visst företag.

Vad finns det för fördelar och nackdelar med obligationer?

En fördel med obligationer är att dessa oftast innebär en säker investering. Vidare så har man också större insyn i hur stor avkastning man kommer att få, i form av ränta. Nackdelen kan vara att obligationer oftast inte ger lika stor avkastning jämfört med aktier.