Välj en sida

Obeskattade reserver

Vad menas med beskattade reserver?

Obeskattade reserver är med ett enkelt uttryck de sammanlagda vinsterna i företaget som ännu inte beskattats. I redovisningen ingår de varken i skulder eller det egna kapitalet, varpå man kan säga att de obeskattade reserverna liksom faller mellan stolarna. Med andra ord kan de ingå såväl i eget kapital som i dolda skatteskulder.
De obeskattade reserverna kan vara olika ting i företaget. Några omnämnda exempel är överavskrivningar som sker utöver de vanliga, s.k ackumulerade överavskrivningar, olika avsättningar i fonder såsom periodiseringsfond och ersättningsfond, samt avsättningar för att gardera sig inför potentiella kundförluster, trots att de ännu inte har inträffat – och mellanskillnaden mellan den bokförda och den faktiska pensionsskulden.

Syftet med obeskattade reserver

Det syfte och funktion som de obeskattade reserverna utgör för företaget, är att de gör skattebelastningen mer utjämnad, beträffande bättre och sämre år. Näringsverksamheten kan sätta undan vinster i reserver och använda dessa obeskattade reserver för en skatteförskjutning som kan komma väl till pass. Att ha obeskattade reserver sker på frivillig basis.
Somliga obeskattade reserver har olika begränsningar och regler, medans andra är mer ”öppensinnade”. Dock är det viktigt att veta att obeskattade reserver någon gång ska tas upp i beskattning igen, men det finns regler att kringgå för att i vissa fall låta de obeskattade reserverna stå kvar i tid och evighet om avsättningen är större än återföringen.
[dt_vc_list]

  • Obeskattade reserver är vinster som avsatts i företaget såsom ackumulerade överavskrivningar, periodiserings- och ersättningsfonder och dylikt
  • De utgör varken skulder eller eget kapital utan räknas som ett slags mellanting och anses som skattemässiga bokslutsdispositioner i resultaträkningen
  • De obeskattade reserverna är gynnande när företaget vid ett sämre år kan ta tillbaka dem för beskattning.

[/dt_vc_list]

När ska man avsätta till obeskattade reserver?

När företaget går med vinst och uppnår ett gott resultat är det särskilt lämpligt att avsätta i obeskattade reserver, för att vid ett sämre ekonomiskt år i företaget återinföra dem till beskattning. Det finns visserligen mer man kan göra för att skjuta upp skatteskulder, men det här är relativt vanligt.

Vilka företag brukar avsätta i obeskattade reserver?

Vanligtvis rör det sig om företag vars verksamhet har funnits med på marknaden en tid – av den enkla anledningen att nystartade företag bör få några år på sig att generera rejält med vinst så att den här möjligheten kan ges dem. Att bli vinstdrivande sker ju inte över en natt.

Hur redovisas ökningar respektive minskningar av obeskattade reserver?

Om en obeskattad reserv ökar, så måste den redovisas som en kostnad i resultaträkningen och om en obeskattade reserv minskar så redovisas den istället som en intäkt i samma rapport. Det ter sig naturligt, eftersom en obeskattad reserv visserligen utökar likviditeten i verksamheten, men utgör samtidigt en latent skatteskuld.

När måste obeskattade reserver återföras?

Förr eller senare måste alla obeskattade reserver återföras så att beskattning kan ske, men det finns faktiskt en möjlighet för vissa företag att aldrig återföra en obeskattad reserv, så länge avsättningarna överstiger återföringarna. Vissa typer av obeskattade reserver, såsom periodiseringsfonder, har dock en tidsbegränsning inom en sexårsperiod.

Hur bokförs/redovisas obeskattade reserver i olika bolagsformer?

Att t.ex. avsätta i periodiseringsfonder eller göra överavskrivningar är möjligt för alla bolagsformer. Dock ska det ofta göras av delägaren i handelsbolag/kommanditbolag och inte i företaget som helhet. Periodiseringsfonder ska inte bokföras löpande hos handelsbolag/kommanditbolag/näringsidkare – i övrigt ska alla typer av obeskattade reserver tas upp i bokföringen i samtliga bolagsformer.