Välj en sida

Nyckeltal

Vad är ett Nyckeltal?

Det är väldigt vanligt att analysera ett företags resultat genom att studera flera olika typer av nyckeltal. Dels görs jämförelser för det aktuella företaget över flera år för att se hur nyckeltalen har förändrats, dels används nyckeltal för att jämföra det aktuella företaget med företag som är verksamma inom samma bransch.
Syftet med nyckeltalsjämförelser är att använda talen som diagnostiskt instrument för att se var det finns förbättringspotentialer som genom ett målmedvetet och strukturerat arbete kan utveckla företaget. Det är viktigt att förstå hur de olika nyckeltalen som används är konstruerade och vilka frågor de svarar på. Använd bara de viktigaste nyckeltalen för att få rätt fokus.

Nyckeltal, ett sätt för företagare att öka lönsamheten och stärka konkurrensförmågan

Som företagare har du stor glädje och nytta av att på ett strukturerat sätt arbeta med nyckeltalsjämförelser. Ofta leder nyckeltalsjämförelser till frågor som t.ex.: varför har företaget B 35% högre omsättning per medarbetare än mitt företag? Vad gör de som inte vi gör?
När du identifierat skillnader i marknadsposition, produktutbud, varumärke, distributionskanaler, kundsegment, antal anställda etc kan du fatta ett medvetet beslut om att förändra aktiviteter i ditt eget företag. Vad kan jag förbättra? Hur? När du gjort analysen gäller det att konsekvent arbeta med och även att följa upp de åtgärder som vidtas för att se resultat av åtgärderna.
[dt_vc_list]

  • Nyckeltalsjämförelser hjälper dig som företagare att jobba med ständiga förbättringsåtgärder för att göra ditt företag starkare och mer lönsamt.
  • En konsekvent uppföljning är viktigt för att nå långsiktiga resultat.
  • Du kan jämföra dig med konkurrenter inom branschen och analysera varför de når goda resultat och de bästa idéerna kan du därefter genomföra i ditt företag.

[/dt_vc_list]

Vilka nyckeltal finns det att jobba med?

Nyckeltal brukar delas in i tre kategorier:

  • finansiella nyckeltal
  • verksamhetsmässiga nyckeltal
  • lönsamhetsnyckeltal

Finansiella nyckeltal används bland annat för att värdera företag och för att förbättra företagets kapitalstruktur och räntabilitet. Verksamhetsmässiga nyckeltal sätter siffror på verksamheten, t.ex. omsättning per medarbetare. Vinstmarginal och nettomarginal är exempel på några nyckeltal för lönsamhet.

Vilka nyckeltal kan förbättra betalningsmöjligheterna vid försäljning?

Ska du sälja ditt företag och vill öka möjligheterna att få bra betalt kan du genomföra konsekventa åtgärder som gör att PE-talet förbättras (price/earnings) genom att öka företagets vinst. Öka omsättningen genom att sälja mer (öka volymen och/eller höj priset), sänk kostnaderna. Öka även tillväxten vilket ger ett högre PEG-tal.

Var får jag tag i nyckeltal för företag i samma bransch?

Ofta finns det branschrapporter som kan köpas av företag som säljer finansiell information, t.ex. UC. Branschorganisationer har på central nivå ofta information som du kan få ta del av om du är medlem. Annars kan du själv beräkna nyckeltal från årsredovisningar för andra företag.

Vilka finansiella nyckeltal är viktigast att putsa upp inför försäljning av mitt företag?

Det går inte att ge ett generellt svar, men ofta är avkastning på eget kapital (förkortas ROE på engelska) ett nyckeltal som investerare fäster stor vikt vid. Talet kan ses som den ränta ägarna får på det insatta kapitalet och jämföras med alternativa placeringar.

Hur får jag mina medarbetare att vilja jobba med att utveckla företaget utifrån nyckeltalsanalys?

Det gäller att få medarbetarna engagerade och med på tåget för att du ska lyckas. Ju större organisation, desto högre utmaning. Det är viktigt att nyckeltalen bryts ned så att de anpassas till verkligheten. Nyckeltal ges till de som kan påverka resultaten.