Välj en sida

MOSS – Mini One Stop Shop

Vad menas med MOSS?

Moss står för ”mini one stop shop” och är ett verktyg för företagare att betala in moms på försäljning av telekommunikationstjänster, elektroniska tjänster och sändningstjänster till privatpersoner inom EU. Vid köp av sådana tjänster ska köparen betala moms i det land där de bor. Det är säljarens skyldighet att redovisa momsen.
För att redovisa denna typ av försäljning kan du logga in på Skatteverkets hemsida med din e-legitimation. Momsen betalas in till Skatteverket, som sedan för vidare pengarna till det land de ska. För att börja använda tjänsten så ska du först registrera dig. I registreringen anges identifieringsstat, det vill säga det EU-land som företaget utgår från.

Enklare att redovisa moms på elektroniska tjänster

Mini one stop shop är ett verktyg som gör det lättare för företag att redovisa moms på försäljning av digitala tjänster, exempelvis appar, hosting, reklamutrymme, strömmande filmer och musik, digitala tv-sändningar, digitala tidningar, distansunderhåll av mjukvara, onlinespel samt försäljning av digitala filer av något slag såsom typsnitt och logotyper.
Genom att använda MOSS så slipper du som företagare att momsregistrera dig i varje EU-land som du erbjuder dina tjänster till, utan kan istället betala in momsen direkt till Skatteverket. Om du inte är registrerad i MOSS så måste du vara registrerad och redovisa moms direkt till det land som du har kunder i.
[dt_vc_list]Det viktigaste att komma ihåg om MOSS är:

  • Det är endast försäljning till andra länder inom EU som kan redovisas via MOSS.
  • Du kan inte samtidigt vara momsregistrerad i ett annat EU-land och använda MOSS, utan du måste välja antingen eller.
  • Innan du börjar använda MOSS så måste du registrera dig i Skatteverkets E-tjänster.

[/dt_vc_list]

Vad betyder MOSS?

MOSS står för ”Mini one stop shop” och infördes av Skatteverket 2015 efter att det kommit nya regler om redovisning av moms på elektroniska tjänster, sändningstjänster och telekommunikationstjänster i januari samma år. De nya reglerna innebär att försäljningen av tjänsterna måste beskattas i det land där köparen vistas.

Vilken valuta används i MOSS?

I MOSS används uteslutande euro som valuta, vilket innebär att alla summor måste omvandlas till euro innan de redovisas. Skatteverket publicerar särskilda omräkningstabeller där man kan se valutakursen för euro i varje redovisningsperiod. Skatteverket utgår från den genomsnittskurs som fastställs av Europeiska Centralbanken månad för månad.

Vad räknas som en elektronisk tjänst?

En elektronisk tjänst är en sådan tjänst som har minimal inblandning av människor, och i regel erbjuds genom nedladdning eller strömning av något slag. Till exempel kan tjänster erbjudas genom att företaget har en hemsida, där kunden kan ladda ner eller streama filer till sin dator eller mobil.

Räknas beställningsjobb som elektroniska tjänster?

Nej, när du får i uppdrag att skapa exempelvis en logotyp eller någon annan sorts digital fil så räknas det inte längre som en elektronisk tjänst. Anledningen är att det har varit mänsklig inblandning i uppdraget, till skillnad från att exempelvis erbjuda en nedladdningsbar fil automatiskt.

Hur ofta ska MOSS-deklarationen lämnas in?

MOSS ska oftast redovisas fyra gånger om året senast den 20:e i månaden efter redovisningsperioden. Ett enkelt sätt att ta reda på när MOSS ska deklareras är att använda sig av tjänsten ”Viktiga datum” på Skatteverkets hemsida där man kan fylla i bolagsform och räkenskapsår och få svar på frågan.