Välj en sida

Momsredovisning

En viktig sak för företagare att hålla reda på regelbundet är momsredovisningen. Denna lämnas vid olika intervaller och man har (om företaget omsätter mindre än 1 miljon kr per år) möjlighet att deklarera moms antingen månadsvis eller per kvartal. Momsen redovisas till Skatteverket och görs enklast via deras e-tjänst.

Momsskyldighet

Det är viktigt att man som företagare rapporterar in sin moms i tid, annars riskerar man att få betala onödiga böter till Skatteverket. På Skatteverkets webbplats kan man månad för månad se de datum som gäller för inrapportering av moms. Här ska också moms för varuinköp utomlands redovisas, oavsett om detta varit inom eller utanför EU.

Momsredovising – sammanfattningMomsredovisning

  • Momsredovisningen är viktig att hålla reda på; lämnas den inte in i tid riskerar företaget böter
  • Om företaget omsätter mindre än 1 miljon per år kan antingen momsredovisning månadsvis eller per kvartal väljas
  • Momsen redovisas till Skatteverket och görs lättast via e-tjänst
  • På Skatteverkets webbplats kan man se de datum som gäller för inrapporteringen

Lämna momsredovisning

Det finns ett par olika sätt att rapportera in momsen på; antingen via Skatteverkets e-tjänst för momsredovisning eller via en pappersblankett. Till företag kommer en pappersblankett hemskickad per automatik, om man inte avsagt sig dessa utskick. För att kunna använda e-tjänsten krävs att man har ett bank-ID installerat i datorn eller på mobilen/surfplattan.

Momsredovisningens omfattning

Alla de inköp och all den försäljning som skett under den givna perioden ska vara med i redovisningen. Här ”kvitteras” den ingående momsen mot den utgående momsen och mellanskillnaden ska antingen fås tillbaka eller betalas in till Skatteverket. Varuinköp från utlandet ska också vara med. Däremot ska försäljning mot annat EU-land dessutom redovisas separat.

Redovisa EU-försäljning

Har man sålt varor eller tjänster till ett annat EU-land, och där man inte har lagt på någon moms, ska man redovisa detta via en så kallad periodisk sammanställning. Denna sammanställning görs som regel månadsvis och här anger man de företag man sålt till (samt deras VAT-nummer) och summan på det som sålts.

Böter vid sent inlämnad momsdeklaration

Det gäller att lämna in sin momsdeklaration i tid, eller överhuvudtaget, eftersom man annars riskerar att få böter av Skatteverket. I sådana fall brukar Skatteverket skicka ut en upplysning om detta och man har då en viss tid på sig att förklara varför man missat redovisningen. Böterna brukar handla om 1250 kr.

Omvänd skatteskyldighet

Vid försäljning till annat EU-land, samt vid import av varor från annat land, gäller så kallad omvänd skatteskyldighet. Eftersom ingen moms tagit ut i dessa fall, beräknas en så kallad fiktiv moms som ska finnas med i momsredovisningen. Import av varor från annat EU-land ska det inte betalas någon moms för, endast redovisas.

Betalning av importmoms

Vid varuinköp från ett land som ligger utanför EU:s gränser gäller att man ska betala en särskild importmoms. Här räcker det med andra ord inte att bara redovisa momsen som vid varuinköp från annat EU-land, utan här ska den betalas eller balanseras mot övrig ingående och utgående moms.