Välj en sida

Milersättning

Om man har ett företag och i detta använder sin privata bil kan man i många fall fakturera kunden för milersättning. Många mindre företag ser det som vardag att använda den egna bilen för kundbesök och annat. Man kan dock inte komma ifrån att regelverket kring milersättning är lite luddigt.

Den skattefria delen

När man fakturerar milersättning kan man få upp till 18,50 kronor per mil som skattefri milersättning när man gör olika tjänsteresor med bil. Många företag blandar ihop denna del med ren milersättning och fakturerar då bara 18,50 kronor per mil. Denna del motsvarar dock bara det bilen beräknas kosta per mil.

Hur fakturerar man?

Milersättning

När man ska fakturera milersättning finns det en del att tänka på. Ofta gäller dock följande:

  • Företagaren och kunden bestämmer tillsammans hur mycket som faktureras per mil
  • Som privat ersättning får max 18,50 kronor per mil tas ut
  • Alla resor som man begär milersättning för ska kunna styrkas

Kostnad för drivmedel

När det gäller milersättning tar man inte upp drivmedelskostnad i fakturering. Just drivmedlet räknas in i det skattefria beloppet. Även om drivmedelskostnaden är högre än det skattefria beloppet räknas det in i den skattefria delen. Då får företagaren lägga på en extra kostnad på den delen av milersättningen som inte är skattefri.

Olika bolagsformer, olika fakturering?

Man kan fakturera sin milersättning på precis samma sätt oavsett om man har ett aktiebolag eller ett enskilt företag. När man ska fakturera måste man dock ha koll på vilka lagar som gäller, annars kan allt bli mycket konstigt och till och med mycket dyrt om det vill sig illa.

Att styrka sina resor

Man måste alltid kunna styrka resorna som görs genom att använda en körjournal. Journalen ska styrka vilket syfte man har med resan, vilken kund som besöks, datumet, mätarställningen samt de körda milen. Detta kommer att verifiera uttag och om Skatteverket vill göra en kontroll ska också körjournalen kunna visas upp.

Hur fungerar det?

Om man ska fakturera kunden 5 kronor per mil och resan är 10 mil kommer man att fakturera 50 x 10 plus 25 % moms. Det skattefria uttaget som kan tas från företaget blir då 185 kronor och detta belopp kan tas ut direkt ur företaget om så önskas.

Vilka fördelar finns det med milersättning?

När man tar ut sin milersättning via företaget slipper man räkna med avgifter och skatter. Där kan ersättningen räkas som ett enskilt uttag, vilket inte går om man redovisar uttaget i den privata deklarationen. Detta kan vara bra att tänka på när man gör sina uttag.

Andra utlägg

Om resan innebär att köra genom en tull, eller om man parkerar dyrt kan detta dras av jämte milersättningen. Detta redovisas som en vanlig kostnad. Man kan också få extra avdrag utöver de 18,50 som är den skattefria delen. Detta gäller också för vägtullar med mera i olika städer.