Välj en sida

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt är ett annat namn för moms, en benämning som är mer känt. Mervärdesskatt var något som kom redan på mitten av 1900-talet, men har sedan dess varit lagstadgat i olika former. Mervärdesskatten kan vara både inkluderad och exkluderad i ett pris, är det exklusive ett givet pris så måste det alltid vara reglerat.

I olika nivåer

Mervärdesskatten är idag satt i olika nivåer, detta beroende på vilka varor eller tjänster det är som är till försäljning. De olika nivåerna på mervärdesskatt är 6, 12 och 25 procent. Denna är allt som oftast inkluderad i priset när det gäller köp för den enskilde privatpersonen.

Förenkling av mervärdesskatt

Mervärdesskatt

  • Moms är ett annat namn för mervärdesskatt
  • Mervärdesskatt har funnits i över 50 år
  • Momsen kan vara inkluderad eller exkluderad i ett pris
  • För enskilda privatpersoner är priset oftast inkluderad i ett pris
  • Mervärdesskatten finns i tre olika nivåer
  • Procentsatserna som gäller är 6, 12 och 25 procent

25, 12 och 6 procent

25 procent är den vanligaste nivån på mervärdesskatt, denna ges om det ej finns reglerat på satserna 12 och 6 procent. 12 procent i mervärdesskatt gäller exempelvis för restaurang, uthyrning av rum och även för livsmedel. 6 procent i moms är för bland annat tidningar, taxiresor och entréavgifter.

Undantag bland mervärdesskatt

25, 12 och 6 procent är de ursprungliga nivåerna på mervärdesskatt som är satta. Det finns dock undantag i mervärdesskatten. För att veta exakt vad som gäller för olika varor och tjänster, vad som är gällande idag, så går det att kontakta Skatteverket för att få reda på de exakt gällande riktlinjerna.

Icke momspliktiga

Undantag finns bland mervärdesskatten och det finns även varor och tjänster där ej någon mervärdesskatt skall tas ut. Detta är gällande för bland annat olika studiecirklar, tandvård, social omsorg, hyra av fastigheter, vadhållning, tjänster av försäkring etcetera. De icke momspliktiga varorna och tjänsterna finns även dessa, listade hos Skatteverket.

Företags mervärdesskatt

Beroende på privatperson eller företag så är det olika saker att tänka på vad gäller mervärdesskatten. Som privatperson är detta oftast inkluderat, men som företag är det väldigt viktigt att själva hålla ordning på när det skall tas betalt för och när det skall vara inkluderat till konsument.

Inbetalning till staten

Som företag är det vanligt att inhandla varor och tjänster utan mervärdesskatt inkluderad. Istället hålls detta isär för att sedan som företag betala in mervärdesskatten till staten, och då inte köpa och sälja med detta när det kommer till företagets varor och tjänster. Som företag är det vanligt att komma i kontakt med mervärdesskatt.

Vilken summa till staten

För företag så beräknas mervärdesskatten som skall betalas in till staten på varorna och tjänsterna som sålts till konsumenter. Det är varor och tjänsterna som säljs med mervärdesskatt som summan beräknas på, det är även en omsättning som skall göras inom Sverige för att företaget skall vara skyldiga att betala till staten.