Välj en sida

Lönsamhet är när intäkterna är större än kostnaderna

Lönsamhet