Välj en sida

Löneväxling

  • Löneväxling kan komma som förslag från arbetsgivaren
  • Det mest vanliga är att frågan lyfts från den anställde som önskar löneväxling
  • Företaget tjänar på löneväxling i form av lägre arbetsgivaravgifter
  • Det är företaget som beslutar om löneväxling kan ske eller inte
  • Företaget behöver ej ge löneväxling till alla som begär detta
  • Löneväxling till pensionen lönar sig bäst för den som tjänar mer än 40 000 kronor i månaden.

LöneväxlingLöneväxling innebär att en del av den anställdes lön växlas till en förmån istället för kontant utbetalning i samband med löning. Detta görs i form av ett bruttolöneavdrag. Företaget betalar då för förmånen motsvarande vad löneavdraget blir. För företaget blir detta fördelaktigt i form av lägre arbetsgivaravgifter. Det kan också vara lönsamt för den anställde.

Att löneväxla kan komma som ett erbjudande från arbetsgivaren eller som ett önskemål från arbetstagaren. Det är ej ett måste att avtala om löneväxling, varken från företagets håll eller från den anställdes sida. Det vanligaste är att den anställde önskar löneväxling i utbyte mot en önskad förmån.

Avtal om löneväxling

När arbetsgivaren har godkänt löneväxling så skall arbetsgivaren och den anställde gemensamt komma överens om villkoren. Dessa upprättas sedan i ett avtal. I den gemensamma överenskommelsen är det viktigt att besluta hur länge löneväxlingen skall äga rum, detta kan ske enbart vid ett isolerat tillfälle men även tillsvidare.

Löneväxling innebär att en del av bruttolönen byts ut mot en förmån istället. Detta avtal innebär således att förmånen kan brytas när som helst och då skall åter den ordinarie bruttolönen betalas ut igen. I avtalet är det viktigt att detta är reglerat för både den anställdes och företagets håll.

Växling till förmåner

Vad olika förmåner är som löneväxling kan ske till är olika och det kan komma både från arbetsgivarens som arbetstagarens håll. Bland annat kan löneväxling ske till privat sjukvård av olika slag, till tjänstebil som även får användas för privat bruk, extra insättningar till tjänstepensionen från företaget etc.

Förmånligt för företag

För företaget är det fördelaktigt med ett bruttolöneavdrag. Detta ger lägre arbetsgivaravgifter för den anställde då bruttolönen sänks. Företaget betalar istället förmånen och denna förmån är skattefri. Företaget behöver också bara betala ut det som lönen har sänkts med, betalas mer ut än så kan det liknas vid en löneökning för den anställde. Många väljer dock att betala lite mer än sänkningen till den anställde, exempelvis genom att göra en något högre avsättning till den anställdes pension.

Påverkan för den anställde

Om den anställde önskar löneväxling så beror detta många gånger på att den är i behov av förmånen, för den enskilde kan detta då vara förmånligt. Men för den anställde påverkas detta, förutom en sänkt lön, även lägre sjukpenning då lönen är lägre och lägre insättningar till pensionen.

För- och nackdelar med löneväxling

Fördelarna är följande:

  • Arbetsgivaren betalar sex procent lägre arbetsgivaravgifter när en anställd löneväxlar. Det innebär att du som anställd bör kunna förhandla till dig en sex procent högre bruttolön. Det månatliga sparandet kan alltså bli något högre än den summa som du avstår.
  • Löneväxling kan göra det möjligt att sluta arbeta tidigare, eftersom mer pengar kan avsättas till pensionen.

Att löneväxla har också vissa nackdelar:

  • Ersättning från inkomstförsäkring, sjukpenning och liknande trygghetssystem blir lägre. Detta beror på att denna ersättning baseras på inkomsten efter att löneväxlingen har gjorts.
  • Pengarna är bundna tills dess att du fyller 55 år, och denna gräns kan komma att höjas. Det här är naturligtvis inte bara en nackdel, utan kan lika gärna ses som en fördel.

Vem ska löneväxla?

Löneväxling till pensionLöneväxling är inte för alla, eftersom nettolönen minskar. Nackdelen med detta är att många förmåner, och tjänstepension, beräknas på nettoinkomsten. Den som löneväxlar kan alltså få lägre tjänstepension, lägre ersättning från a-kassan, med mera. Detta gäller upp till inkomster på 42 031. Tjänar man mer än detta är det dock ofta fördelaktigt att löneväxla.

Det kan dock gå att komma till rätta med detta. Många avtal för tjänstepension baseras på inkomsten före löneväxling. Därmed kan det löna sig även för den som tjänar mindre än 42 031 kronor, men det är viktigt att kontrollera villkoren i tjänstepensionen innan man tackar ja till löneväxling.

Löneväxling är för det mesta extra fördelaktigt för den som har en tjänstepension genom sitt kollektivavtal. Anledningen till detta är att pensionsavtal som upphandlas kollektivt har lägre avgifter.

Ytterligare en anledning till att löneväxla är att man på detta sätt kan hamna under skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Därmed minskar man sin skatt två gånger, samtidigt som man får mer pengar till sin pension.

Eftersom pengarna är bundna tills dess att den som löneväxlar fyller 55 (en gräns som kan komma att höjas) är löneväxling kanske inte något som lockar de allra yngsta på arbetsmarknaden. Att det framför allt lönar sig för den som tjänar ungefär 42 000 kronor och uppåt bidrar också till dessa. Även den som är ung och har en så pass hög lön bör dock ta sig en funderare på om inte löneväxling vore intressant.

När lönar sig löneväxling?

Löneväxling lönar sig framför allt för den som tjänar ungefär 42 000 kronor i månaden eller mer. Anledningen till detta är att den som tjänar mindre än detta, och löneväxlar, kan få lägre ersättning vid arbetslöshet eller sjukdom.

Hur rättar jag en momsdeklaration?

Löneväxling fungerar så, att den anställde avstår en del av sin lön för att få en förmån från arbetsgivaren. Den vanligaste förmånen är avsättningar till tjänstepensionen, men det kan även röra sig om förmånsbil, extra semesterdagar eller privat sjukvård. Det går att löneväxla vid ett enstaka tillfälle, eller under en längre period.

Kan jag avbryta löneväxlingen?

Ja, det är alltid möjligt att avbryta löneväxlingen, och gå tillbaka till att få full lön igen.

Vad gäller vid löneväxling?

När du löneväxlar minskar du din inkomst, men du kan få mer pengar avsatt än vad du avstår. Eftersom din inkomst minskar får du även ut mindre från socialförsäkringar där ersättningen baseras på inkomsten, som a-kassa. Du kan löneväxla upp till det att löneväxling plus tjänstepension motsvarar 35 % av bruttolönen.